NOC*NSF Sportverenigingen Coronavirus en sport

Alle sportaccommodaties per 1 juli weer open

24 juni 2020
Alle sportaccommodaties per 1 juli weer open

De door het kabinet opgelegde verplichte sluiting van alle sportaccommodaties en sportkantines als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wordt per 1 juli opgeheven. Dat heeft premier Rutte woensdagavond aangekondigd. Ook senioren hoeven tijdens de sportactiviteiten geen afstand meer te houden, waardoor het organiseren van wedstrijden per 1 juli weer mogelijk is.

In de praktijk houdt deze versoepeling in dat alle binnen- en buitensporten weer actief kunnen worden beoefend, inclusief het organiseren van competities, onder voorwaarden met publiek. Ook de zogenaamde contactsporten kunnen weer sporten.

Het blijft daarbij belangrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten door en tot de deelnemers ouder dan 18 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

“Fantastisch nieuws", reageert Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF. "We kunnen constateren dat het kabinet het aandurft de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van de verspreiding van het nog steeds aanwezige coronavirus in handen van de samenleving te leggen. Concreet betekent dit voor de sport dat wij vanaf 1 juli overal weer kunnen sporten en we ook weer wedstrijden en competities mogen organiseren."

"Uitdrukkelijk natuurlijk met de dringende oproep om indien en zoveel als mogelijk rekening te houden met de anderhalvemeterregel en de hygiënevoorschriften van het RIVM. Natuurlijk staan wij achter deze oproep. Door afstand te houden is er ruimte gecreëerd zei de minister-president terecht, en laten we vooral voorkomen dat er nieuwe uitbraken komen." 

De sportsector zal de nu versoepelde maar nog wel geldende beperkingen wat betreft het publiek bij sportwedstrijden snel bestuderen en deze toepassen op de wedstrijden en competities die nu georganiseerd kunnen worden.

Deel dit artikel op social media: