Bonden Sportbonden

Oproep voor aandacht preventiebeleid grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid

24 mei 2020

Bij Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) komen signalen binnen dat trainers, coaches en begeleiders zich zorgen maken over kwetsbare jeugdleden, waar ze door de maatregelen rond het coronavirus het zicht op verliezen. CVSN heeft een FAQ opgesteld voor sportclubs en wij vragen jullie deze onder jullie verenigingen te delen. Daarnaast vragen we jullie om aandacht te besteden aan het preventiebeleid grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid binnen verenigingen en clubs.

FAQ social distancing en sociale veiligheid

De sportvereniging heeft regelmatig vermoedens over thuissituaties van kinderen of hebben een 'niet pluis' gevoel. Dit kan gaan over verwaarlozing, de druk in huis die ontstaat doordat we dichter bij elkaar zitten dan normaal, maar ook over huiselijk geweld of seksueel misbruik. Het contact met klasgenoten en leraren op school valt nu echter weg en ook  het contact met teamgenoten en trainers is minimaal. Dit is zichtbaar bij het Centrum Veilige Sport, waar signalen binnen komen van verenigingen die zich zorgen maken over jeugdleden.

Het is dus belangrijk om het contact met je sporters te blijven onderhouden, ook in tijden van corona. Maar op welke manier doe je dat? Wat zijn de do’s en dont’s? In dit document staan tips die als richtlijn kunnen dienen. We vragen jullie dit document met jullie sportverenigingen te delen. Dezelfde informatie is  ook online te vinden op de website van het CVSN.

Voor vragen over sociale veiligheid kun je contact opnemen met

Voor vragen over sociale veiligheid kun je contact opnemen met

Centrum Veilige Sport Nederland

0900-202595

Preventiebeleid grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid

Nu je activiteiten en planning er waarschijnlijk iets anders uitzien, heb je misschien een moment de tijd om aandacht te vragen voor het preventiebeleid grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid binnen verenigingen en clubs. Want met het stilvallen van de sport, is het gedrag natuurlijk nog niet verdwenen. En misschien is juist nu wel het moment om actie te ondernemen.

Wat kun je doen?

  • Wijs verenigingen op het eenvoudige 5-stappenplan van het Centrum Veilige Sport (CVSN) van NOC*NSF. Dit plan kan ze helpen bij het voorkómen van grensoverschrijdend gedrag.

  • Laat verenigingen gebruikmaken van de gratis experts van het CVSN. Zij kunnen helpen met het formuleren en communiceren van hun preventiebeleid. De experts kunnen ook ondersteuning bieden bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor hun vrijwilligers. Ook deze verklaring is een belangrijke preventieve stap. De experts zijn te bereiken via vog@nocnsf.nl.

  • Laat iedereen die betrokken is bij verenigingen zich inlezen in de onderwerpen omtrent veiligheid op de website van het CVSN.

Voor vragen over preventie binnen verenigingen en clubs kun je contact opnemen met Astrid.Cevaal@nocnsf.nl via 06-83130662.

Alvast bedankt voor je inzet.

Deel dit artikel op social media: