NOC*NSF Coronavirus en sport Sportverenigingen Sportbonden

Sportprotocol verantwoord sporten kinderen en jeugd beschikbaar

30 april 2020
Sportprotocol verantwoord sporten kinderen en jeugd beschikbaar

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders.

NOC*NSF, de sportbonden en de VSG hebben een protocol verantwoord sporten voor kinderen tot en met 12 jaar en jeugd van 13 tot en met 18 jaar opgesteld. Hiermee willen we de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Ook zijn er posters ontwikkeld met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters en kunnen clubs en sportaanbieders informatieborden downloaden die hen helpen hun sportaccommodatie ‘coronaproof’ te maken.

Deel dit artikel op social media: