NOC*NSF Sportverenigingen Coronavirus en sport

De vijf meestgestelde coronavragen door sportclubs

30 april 2020
De vijf meestgestelde coronavragen door sportclubs

Nu kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar weer op de vereniging in de buitenlucht mogen sporten, hebben clubs veel vragen over hoe dit verantwoord en veilig kan. Om dit in goede banen te leiden, is door NOC*NSF, de sportbonden en VSG een sportprotocol opgesteld. Heb je vragen over dat protocol, dan kun je bij NOC*NSF Sportsupport terecht. Daar worden allerlei vragen rondom corona en het sportprotocol gesteld. Hieronder vind je vijf vragen, die door sportclubs op dit moment het meest worden gesteld.

Vraag 1: In mijn team zitten twaalf- en dertienjarigen. Mogen wij samen trainen?

  • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport- en spel (geen officiële wedstrijden).

  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.

  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

  • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan. In de lokale noodverordeningen staat uitgewerkt hoe elke gemeente hierop handhaaft.

De Rijksoverheid heeft de richtlijnen voor de lokale noodverordeningen verstuurd naar de gemeenten. Inmiddels hebben alle gemeente de noodverordeningen aangepast.

Advies: vraag bij de coronacoördinator van de gemeente of het sportbedrijf hoe ze hierop gaan handhaven en wat er eventueel wel is toegestaan in de lokale situatie.

Vraag 2: Hoe zit het met de verzekeringen / aansprakelijkheid van kinderen die mee komen trainen?

Als jeugdleden andere kinderen meenemen naar de training, dan gelden daarvoor in principe dezelfde regels als bij een gewone proeftraining en/of instuif. Normaal gesproken doen nieuwe leden ook een proefles mee bij de huidige trainingen en zijn dan ook verzekerd.

Advies:Verenigingen zijn verzekerd via de sportbonden; voor specifieke vragen hierover raden we je dus aan contact op te nemen met jouw eigen sportbond.

En hoe zit het met de verzekering/aansprakelijkheid in het geval dat een trainer of lid besmet raakt met corona? Daarop is het antwoord dat het onder de eigen verantwoordelijkheid valt om de afweging te maken training te geven of niet. Want niemand kan garanderen dat iemand niet besmet raakt.

Vraag 3: Hoe moet ik omgaan met blessures tijdens een training?

We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval raden wij aan wel hulp te verlenen. 

Hoe er gehandeld dient te worden bij een blessure of calamiteit is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. Het Rode Kruis heeft hier tips voor. Het is verstandig om vooraf met de kinderen afspraken te maken over de intensiteit en veiligheid om het risico op blessures zoveel mogelijk te verkleinen. 

Vraag 4: Mag ik (vanwege mijn leeftijd of werk) training geven?

Risicogroepen: Volwassenen die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) of volwassenen met specifieke gezondheidsklachten mogen niet naar sportaccommodaties komen en dus ook geen trainingen geven.

Jeugd: In het sportprotocol staat dat vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar op geen enkel moment is toegestaan. Een uitzondering hierop is dat iemand van 13 t/m 18 jaar wel als trainer voor de groep mag staan bij kinderen t/m 12 jaar. Wel is de trainer ervoor verantwoordelijk dat de jeugd zich aan de maatregelen houdt.

Zorgmedewerker: Zorg gaat in deze voor, dus in dat opzicht is het verstandig de trainingen over te laten aan andere. Echter zijn er ook maatregelen opgesteld voor zorgpersoneel. We raden je dus aan dit na te vragen bij jouw zorginstelling. Als je gewoon buiten de zorginstelling mag functioneren dan kan het wellicht ook in deze groep. Kortom, we raden je aan dit na te gaan bij je zorginstelling.

Vraag 5: Wat is de maximale groepsgrootte?

In het sportprotocol van NOC*NSF is er geen maximale groepsgrootte bepaald. Wel doen we een beroep op ieders gezonde verstand. Zodat daadwerkelijk de 1,5 meter in afstand in acht genomen kan worden en kinderen die deelnemen ook aandacht van de trainer kunnen krijgen. Ook zijn er sportspecifieke protocollen waarin de maximale groepsgrootte wel op is genomen. We raden je dus aan het sportspecifieke protocol van jouw sport bij je sportbond te raadplegen.

Heb je een vraag die hier niet tussen staat? Check dan onze uitgebreide FAQ op nocnsf.nl of stel je vraag aan onze supportdesk via sportsupport@nocnsf.nl.

Deel dit artikel op social media: