NOC*NSF Privacy Sportbonden

NOC*NSF verbaasd over boete Autoriteit Persoonsgegevens

3 maart 2020
NOC*NSF verbaasd over boete Autoriteit Persoonsgegevens

De juiste toepassing van de AVG blijkt ook in de sport zeer complex. Bij de start is uitgegaan van veel nader uit te werken open normen. Het is van groot belang dat de Autoriteit Persoonsgegevens samen met de georganiseerde sport deze bestaande open normen verfijnt en uitwerkt. Goede en helder uitgewerkte casuïstiek dient onze leden en hun verenigingen zekerheid en voorspelbaarheid te geven over de juiste toepassing van de AVG door de Autoriteit. NOC*NSF is verbaasd dat de Autoriteit Persoonsgegevens de stap van adequate voorlichting heeft overgeslagen en direct en ondoordacht tot handhaving is overgegaan.

AP legt boete op aan tennisbond

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft vandaag (3 maart) bekend gemaakt aan de KNLTB een hoge boete te hebben opgelegd wegens het naar de inzichten van de AP niet correct toepassen van de AVG. De KNLTB heeft tegen het besluit van de AP beroep aangetekend. Omdat NOC*NSF met en namens de sport nog met de AP in gesprek is, verbaast het NOC*NSF dat de sport op deze wijze onaangenaam wordt verrast met deze zienswijze van de AP. Van de woordkeuze van de AP neemt NOC*NSF nadrukkelijk afstand. Goede en helder uitgewerkte casuïstiek dient aan handhaving vooraf te gaan en aan de leden van NOC*NSF en hun verenigingen zekerheid en voorspelbaarheid over de vereiste toepassing van de AVG te bieden.

'Van groot belang dat AP en georganiseerde sport samenwerken'

John Bierling, zakelijk directeur NOC*NSF: “Ook voor de sport is de toepassing van de AVG in de praktijk zeer complex gebleken. We hebben de Autoriteit Persoonsgegevens nadrukkelijk gewezen op de niet heldere maar wel door hen gehanteerde open normen. Het is van groot belang dat de Autoriteit Persoonsgegevens samen met de georganiseerde sport de bestaande open normen verfijnt en uitwerkt voor de via verenigingen gestructureerde Nederlandse sport. Het kan niet waar zijn dat verenigingen worden geconfronteerd met een starre Autoriteit die onvoldoende inlevingsvermogen heeft in de maatschappelijke belangen van 24.000 verenigingen met samen 5,5 miljoen leden."

Het kan niet waar zijn dat verenigingen worden geconfronteerd met een starre Autoriteit die onvoldoende inlevingsvermogen heeft in de maatschappelijke belangen van 24.000 verenigingen met samen 5,5 miljoen leden
John Bierling, zakelijk directeur NOC*NSF

"Het zou goed zijn als de Autoriteit Persoonsgegevens haar voorlichtende en richtinggevende rol beter op zou pakken. De Autoriteit heeft deze stap nu overgeslagen en is direct tot handhaving overgegaan. Wij zetten bovendien grote vraagtekens bij de doelmatigheid en proportionaliteit van deze uitzonderlijk hoge boete. De KNLTB is net als de andere sportbonden en sportverenigingen in Nederland een ledenorganisatie waardoor deze boete vooral de leden gaat treffen. Dit kan niet de bedoeling zijn en is zorgelijk."

NOC*NSF vraagt AP om heroverweging besluit

Sportbonden en sportclubs zijn verenigingen en dienen de belangen van leden te behartigen, dan moeten ze voor dit doel ook vrij zijn om binnen de normale verenigingsbesluitvorming activiteiten te verrichten die in relatie staan tot deze doelen. De sportkoepel is namens de sport in gesprek met de AP om te komen tot een sectorbrede oplossing die recht doet aan de unieke positie van sportverenigingen in de maatschappij en vraagt de Autoriteit om een heroverweging van het genomen besluit

Deel dit artikel op social media: