Bonden Sportbonden

Ruimte voor vijf bonden in programma Slagvaardig Organiseren Sport

13 februari 2020
Ruimte voor vijf bonden in programma Slagvaardig Organiseren Sport

Er is goed nieuws! Met de extra toekenning van het ministerie van VWS is een intensivering in het programma Slagvaardig Organiseren Sport (SOS) mogelijk. Er is ruimte voor nog vijf nieuwe bonden om te starten. De twintig reeds deelnemende bonden krijgen later dit voorjaar de mogelijkheid een aanvraag te doen voor extra intensivering “van project naar organisatie”. De aanvraagprocedure voor de vijf nieuwe bonden is geopend en loopt tot en met vrijdag 20 maart 2020. Directeuren van bonden zijn al per mail geïnformeerd. 

Update intensivering SOS

Dit zal gaan gebeuren op twee manieren:

  1. de reeds deelnemende bonden de mogelijkheid bieden een aanvraag te doen voor extra intensivering “van project naar organisatie”. De praktijk uit tranche 1 en 2 leert dat we voldoende tijd moeten nemen om de huidige trajecten goed af te maken, met name op de plek waar het slagvaardig organiseren feitelijk moet plaatsvinden. Daarnaast zijn binnen de huidige trajecten extra trainingen nodig om de totale bondsteams qua gedrag en houding (verder) te doen bewegen in de noodzakelijke verandering. Daarom gaan we ook intensiveren bij bonden die al gestart zijn in tranche 1 en 2 om de impact van het programma te vergroten. Hiervoor wordt 1e kwartaal 2020 een aparte richtlijn opgesteld.

  2. de mogelijkheid voor nieuwe bonden om te starten (in een 3e tranche).

Voor nieuwe bonden: wat te verwachten in het SOS programma?

Het SOS programma, dat staat voor Slagvaardig Organiseren van Sport, is in mei 2019 van start gegaan met de eerste tien bonden. Deze bonden hebben in de aanvraag een plan ingediend en zijn onder begeleiding van The Brown Paper Company van start gegaan.

Wat zijn ze gaan doen? SOS is gericht op het slagvaardiger maken van sportbonden en in eerste instantie gericht op middelgrote sportbonden die op zoek zijn naar nieuw aanbod of een nieuwe manier van werken. Maar die daar zelf door de druk op de administratieve processen vaak niet aan toekomen. Of die niet goed weten hoe ze dit moeten doen.

In het SOS programma worden de projectleiders en hun teams op zodanige wijze begeleid dat ze hun project goed kunnen doorlopen en dat ze deze manier van werken vervolgens zelf kunnen oppakken. In september 2019 is ook de tweede groep van start gegaan. In totaal nemen nu 20 bonden deel aan het programma.

De projectleiders uit beide groepen zijn begonnen met een tweedaagse training. In deze training, onder de naam Fundamentals, krijgen ze zes bouwstenen van dynamisch leiderschap aangereikt. Hierna worden ze gemiddeld 30 weken begeleid. 

Interesse?

Wij adviseren deze Richtlijn goed door te lezen alvorens de projectaanvraag definitief te maken en in te dienen. De aanvraag is in het portal VMS (2020) te vinden onder 5.2. Versterken Sportbonden | Slagvaardig Organiseren Sport.  Geopend per 7 februari 2020 tot 20 maart 2020. In deze 3e tranche van het programma is ruimte voor maximaal vijf nieuwe bonden.

Neem voor meer informatie contact op met programmaleider Jan Willen Landré of met je accountmanager

Neem voor meer informatie contact op met programmaleider Jan Willen Landré of met je accountmanager

janwillem@jwdv.nl

Deel dit artikel op social media: