NOC*NSF Sportverenigingen Sportbonden

Routekaart Verduurzaming Sport getekend tijdens bijeenkomst Sportief Verbinden

23 januari 2020
Routekaart Verduurzaming Sport getekend tijdens bijeenkomst Sportief Verbinden

Op donderdag 23 januari heeft NOC*NSF met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de Vereniging Sport en Gemeenten, vijf provincies en het Platform Ondernemende Sportaanbieders de Routekaart Verduurzaming Sport getekend. Daarmee wil  de sportsector een bijdrage leveren aan de ambities uit het Klimaat- en het Sportakkoord. Het ministerie van VWS stelt hiervoor vier miljoen euro beschikbaar.

De partijen ondertekenden de Routekaart tijdens Jumping Amsterdam, waar de 17e editie van Sportief Verbinden op het programma stond. NOC*NSF en de partners van het Sportakkoord brachten bij deze bijeenkomst 300 genodigden van sportbonden, gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven bij elkaar om kennis uit te wisselen, verbindingen te leggen en sport te beleven.

Het vrijwel CO2 neutraal maken van een sportaccommodatie kan in minder dan tien jaar worden terugverdiend en de lagere maandlasten starten meteen.

Terugverdienen CO2 neutraal maken sportaccommodatie

Duurzaamheid loont, ook voor de sport. Het vrijwel CO2 neutraal maken van een sportaccommodatie kan in minder dan tien jaar worden terugverdiend en de lagere maandlasten starten meteen. De kosten van een lening voor het verduurzamen van sportaccommodaties wordt bovendien goedkoper gemaakt, omdat het ministerie van VWS vier miljoen euro beschikbaar stelt.

Ook vier miljoen euro voor innovatie

Om het verduurzamen van de sport te stimuleren, reikte Sportinnovator, het sportinnovatienetwerk van Nederland, voor ruim vier miljoen euro aan prijzen uit aan succesvolle initiatieven: het circulaire kunstgrasveld van de toekomst, circulaire klimgrepen en het elektrocuteren van onkruiden op sportvelden vielen in de prijzen. 

De Nationale Golf Federatie bereikte een mijlpaal met de 100ste golfbaan die het GEO-duurzaamheidscertificaat uitgereikt kreeg.

Sport en eenzaamheid

Naast de Routekaart Verduurzaming Sport was er ook een bijeenkomst waarin een eerste verkenning werd gedaan wat sport en bewegen kan bijdragen aan het tegengaan van eenzaamheid. 

De routekaart is door alle partijen ondertekend.

Deel dit artikel op social media: