NOC*NSF

Van Zanen-Nieberg: sportdeelname moet verder omhoog

18 november 2019
Van Zanen-Nieberg: sportdeelname moet verder omhoog

"Op naar sport voor iedereen", gaf Anneke van Zanen-Nieberg maandagavond tijdens de Algemene Vergadering van NOC*NSF een inkijk in haar geloofsbrieven voor de sport tijdens haar eerste openingsspeech als voorzitter van NOC*NSF.

Van Zanen-Nieberg keek op Papendal terug op haar ronde door de sportwereld tijdens de eerste 181 dagen van haar voorzitterschap. "Wat wij in Nederland doen op sportgebied is uniek in de wereld." Ze is er trots op dat 10 miljoen Nederlanders wekelijks aan sport doen. "Supermooi, maar nu ook die zeven miljoen anderen zou ik zeggen."

Vrijwilligers als ruggengraat van Nederland

Ze noemde meer observaties, zoals dat het goed gaat in de topsport en dat 'we moeten blijven innoveren om top te blijven'. Dat er meer aandacht voor onze sportverenigingen moet komen, met 2,3 miljoen vrijwilligers, die volgens KPMG een tegenwaarde van 1,4 miljard euro vertegenwoordigen: "de ruggengraat van Nederland,  maar ook een structuur die financieel en organisatorisch onder druk staat."

Ze benadrukte het belang van een flexibel sportaanbod, van een nog betere samenwerking met andere organisaties als onderwijs, zorg, welzijn en cultuur, de goede uitwerking van het nationaal Sportakkoord en een grotere zichtbaarheid van Nederland in het internationaal sportbestuur.

Supermooi dat tien miljoen Nederlanders aan sport doen, maar nu ook die andere zeven miljoen, zou ik zeggen
Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF

Begroting NOC*NSF 2020

Na de speech van Van Zanen-Nieberg presenteerde NOC*NSF maandag voor 2020 een sluitende begroting van 123 miljoen euro. Hierbij gebruikt de sportkoepel 11,7 miljoen euro uit een tevoren hiervoor gevulde voorziening, om kosten voor topsportactiviteiten in een olympisch jaar te kunnen dragen.

In een prognose voor de jaarcijfers van 2019 was penningmeester Annette Mosman positief: "2019 kent een positieve afwijking door de definitief ontvangen VWS-subsidies voor het Sportakkoord, die uiteraard ook voor extra baten zorgen. Al met al lijkt het erop dat we in 2019 een financieel beheersmatige en positieve aanloop naar 2020 kennen."

Jaarplan NOC*NSF 2020

NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen nam met de aanwezigen het Jaarplan voor 2020 door, dat opnieuw in het teken zal staan van de maatschappelijke betekenis van sport. Uit het jaarplan noemde Dielessen als belangrijke speerpunten onder andere Tokyo 2020, de uitvoering van het Sportakkoord, het Centrum Veilige Sport (CVS) en sportpromotionele activiteiten als de Nationale Sportweek en het Olympic Festival.

Vanaf juni tot november zijn circa 40 nieuwe dossiers per maand aangemaakt in het casemanagement systeem van het Centrum Veilige Sport
Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF

Cijfers van Centrum Veilige Sport

Voor wat betreft het Centrum Veilige Sport stemde de vergadering in met het Reglement Case Management Systeem Sport. Alle sportbonden en het CVS gaan in hetzelfde administratiesysteem werken, het Case Management Systeem Sport, om een eenduidig overzicht te krijgen van de cases en incidenten op het gebied van seksuele intimidatie en misbruik in de sport.

Dielessen liet weten altijd weer diep onder de indruk te zijn wat slachtoffers van seksueel misbruik, ook in de sport, mee hebben gemaakt. Hij schetste een beeld van de eerste bevindingen vanuit het casemanagementsysteem: "Vanaf juni tot november zijn circa 40 nieuwe dossiers per maand aangemaakt, 70% daarvan is grensoverschrijdend gedrag, het merendeel seksueel van aard. Hoe pijnlijk ook voor de betrokkene, het is erg positief dat meer mensen hierover durven praten en geholpen kunnen worden."

"Onze casemanagers registreren deze meldingen en volgen de zaken pro-actief. Dat heeft tot nu toe 68 signalen naar Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) en/of politie/OM voor nader onderzoek opgeleverd en 52 zaken naar ISR, waar dit er voorheen 5 per jaar waren. Er zijn 13 zaken direct doorverwezen naar Politie en OM en 16 casussen waarbij zowel ISR als Politie en OM betrokken is.”

Leden adviescommissie Integriteit en Ethiek benoemd

Het bestuur van NOC*NSF heeft de adviescommissie Integriteit en Ethiek geïnstalleerd, met Pauline Meurs als voorzitter en Egbert Myjer en Hans Laroes als leden. Deze commissie heeft de taak om bestuur en directie van NOC*NSF gevraagd en ongevraagd te adviseren bij gebeurtenissen waar tuchtregels en andere reglementen onvoldoende houvast bieden om besluiten te nemen en de situatie om een eigen ethische afweging vraagt.

Pauline Montanus, Marianne Dorants en Fedde Boersma namen afscheid van de auditcommissie Seksuele Intimidatie. De voorzitter bedankte ze voor hun bijdrage aan het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag in de sport. Fred Kollen en Martin de Graaff namen afscheid als lid van de commissie Registratie Persoonsgegevens KISS. De voorzitter bedankte ook hen voor het vele werk dat zij als vrijwilligers in deze commissie hebben gedaan.

Overige stukken

De Skateboard Federatie Nederland treedt na een aspirant-lidmaatschap van twee jaar toe als volledig lid van NOC*NSF.

Deel dit artikel op social media: