NOC*NSF

Positieve jaarcijfers en ereteken voor scheidend voorzitter André Bolhuis

20 mei 2019
Positieve jaarcijfers en ereteken voor scheidend voorzitter André Bolhuis

André Bolhuis heeft maandagavond tijdens de Algemene Vergadering van NOC*NSF de voorzittershamer overgedragen aan zijn opvolgster Anneke van Zanen-Nieberg. Bolhuis nam op Papendal na negen jaar voorzitterschap afscheid met positieve jaarcijfers. Hij werd onderscheiden met het ereteken van NOC*NSF voor zijn buitengewone verdiensten als sportbestuurder.

Positieve jaarcijfers NOC*NSF

Penningmeester Annette Mosman presenteerde een positief resultaat over 2018 van 5,4 miljoen euro, een bedrag dat 8,7 miljoen euro hoger was dan begroot. “Dit wordt vooral veroorzaakt door een stijging van de baten van 20 miljoen euro. De lasten stijgen ook mee, maar niet in dezelfde mate”, lichtte Mosman toe.

Zo was onder andere de afdracht van de Nederlandse Loterij 2,8 miljoen euro hoger dan begroot en ontving NOC*NSF met circa 16 miljoen euro aanzienlijk meer subsidie-middelen. De extra middelen worden ondergebracht bij de bestemmingsreserves. De jaarrekening is hier in te zien.

Bestedingsplan 2020

De vergadering ging akkoord met het Bestedingsplan 2020, dat 44,6 miljoen euro omvat. De onderbouwing is in deze notitie te lezen.

Bolhuis deelde daarna bij het tussentijds vaststellen van de erkenningslijst topsport en internationale wedstrijddisciplines, mee dat Nederlandse Gewichthefbond aan deze lijst is toegevoegd nu deze bond eind vorig jaar zelfstandig lid van NOC*NSF is geworden.

De agendapunten werden conform de voorstellen van het bestuur behandeld, klik hier voor de stukken.  

Ereteken van NOC*NSF

Voorafgaand aan de Algemene Vergadering stonden tijdens een afscheidsprogramma tal van prominenten uit sport en politiek stil bij het tijdperk Bolhuis in de sport: als sporter, als chef de mission en als bestuurder. 's Avonds na de rondvraag schetsten voorzitter Mirko Creyghton van de NSkiV, oud-chef de mission en oud-NOC*NSF-bestuurder Jan Loorbach en de huidige vice-voorzitter Jan-Willem Maas een beeld van André Bolhuis, waarbij typeringen vielen als netwerker-pur-sang, ondernemer, creatieve aanvallende middenvelder, advocaat voor de underdog en iemand met een diepe liefde voor de sport en de sporter.

Maas speldde Bolhuis het ereteken van NOC*NSF op, in het leven geroepen om sportbestuurders met buitengewone verdiensten voor de Nederlandse sport te eren.

Van Zanen-Nieberg opvolgster André Bolhuis

Aan het einde van de vergadering droeg Bolhuis de hamer over aan zijn opvolgster Anneke van Zanen-Nieberg, die in de extra AV van 15 april jl. unaniem was verkozen.

Bolhuis gaf aan met name "trots te zijn op de wijze waarop NOC*NSF met de sportbonden door de financiële crisis heen wist te komen door een aantal jaar de eerder opgebouwde financiële reserves in te zetten. Samen met de keuze van de landelijke overheid om op sport niet te bezuinigen zorgde dit er voor dat onze leden zo min mogelijk schade hebben geleden."

Deel dit artikel op social media: