NOC*NSF Organisatie

Leden NOC*NSF achter voordracht Van Zanen-Nieberg als nieuwe voorzitter

15 april 2019
Leden NOC*NSF achter voordracht Van Zanen-Nieberg als nieuwe voorzitter

Anneke van Zanen-Nieberg wordt officieel de nieuwe voorzitter van NOC*NSF. De voordracht van Van Zanen-Nieberg als opvolger van scheidend preses André Bolhuis werd vanavond unaniem goedgekeurd door de leden van NOC*NSF, tijdens een extra algemene vergadering op Papendal. Er waren geen tegenkandidaten. De nieuwe voorzitter zal actief haar functie bekleden vanaf 20 mei a.s.

Anneke van Zanen-Nieberg over haar verkiezing: "Ik dank de leden van NOC*NSF voor het vertrouwen dat zij mij hebben gegeven. Ik heb er veel zin in om op 20 mei als nieuwe voorzitter aan te treden. Ik krijg een prachtige erfenis mee. Wat topsport betreft staan we in de top 10. En de sportdeelname in Nederland is hoog." Wat de toekomst betreft ziet de nieuwe voorzitter graag dat de lokale sport een stevige positie krijgt in de sportakkoorden die nu in veel gemeenten worden gesloten. "Het is voor Nederland erg belangrijk dat iedereen er aan meewerkt om er voor te zorgen dat echt iedereen aan sport kan doen. Ongeacht leeftijd, afkomst of welke andere achtergrond dan ook. Wat mij betreft gaan we samen met de sportbonden, alle overheden en het bedrijfsleven alle drempels om te sporten slechten, ook de financiële." 

Anneke van Zanen-Nieberg (1963) maakte in de periode 2010-2016 als penningmeester ook al deel uit van het bestuur van NOC*NSF. Zij trad drie jaar geleden terug omdat zij dit niet kon combineren met haar werk als algemeen directeur ADR bij het ministerie van Financiën. Met het aanvaarden van het voorzitterschap van de nationale sportkoepel stopt zij met haar huidige baan als bestuursvoorzitter van accountantskantoor Baker-Tilly Berk.

André Bolhuis maakte sinds 2007 deel uit van het bestuur van NOC*NSF. Daarvan was hij de laatste negen jaar voorzitter.

Adviescommissie Integriteit & Ethiek
De aanwezigen gingen voorts akkoord met het formeren van een commissie die advies moet geven bij ethische kwesties. De Adviescommissie Integriteit & Ethiek velt een onafhankelijk oordeel in zaken waar NOC*NSF mogelijk een belang heeft of zelf onderwerp van gesprek is.

NOC*NSF heeft behoefte aan een dergelijke commissie, omdat er in het verleden de nodige kritiek was op de wijze waarop de sportkoepel complexe ethische zaken afhandelde. De Adviescommissie Integriteit & Ethiek gaat uit drie personen bestaan, waarvan voormalige Eerste Kamerlid Pauline Meurs al is benaderd als voorzitter. De andere twee namen zijn nog niet ingevuld.

Centrum Veilige Sport
De onderzoekscommissie De Vries publiceerde in december 2017 haar rapport over seksuele intimidatie en misbruik in de sport. De sport is vanaf dat moment aan de slag gegaan om de 42 aanbevelingen van dit rapport te implementeren.

Tijdens de extra algemene vergadering werd gemeld dat inmiddels 64 sportbonden de meldplicht voor bestuurders en begeleiders hebben ingevoerd. Maar meer communicatie is noodzakelijk om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Net als een goede krachtige opvolging. Daarom is sinds vandaag de website live van Centrum Veilige Sport. Mensen kunnen hier terecht om grensoverschrijdend gedrag - of het vermoeden daarvan - te melden. Ook kan men bellen voor een vertrouwelijk gesprek en kunnen slachtoffers gebruikmaken van een chatfunctie, die de organisatie Fier heeft ingericht. “Deze chatfunctie zullen we via diverse sociale media onder de aandacht brengen, om ook de jongere doelgroep beter te kunnen bereiken”, aldus Emiel Krijt, verantwoordelijk voor dit project bij NOC*NSF.

Daarnaast bevat de website informatie over preventief beleid op terrein van grensoverschrijdend gedrag en integriteit. De website zal de komende maanden steeds verder worden gevuld met informatie die vanuit de implementatie van de commissie De Vries zal worden opgeleverd, waaronder een stappenplan over het vormgeven van preventief beleid op terrein van grensoverschrijdend gedrag en integriteit.

Deel dit artikel op social media: