Verkiezingsprocedure

Nominaties

Een vakjury bepaalt de nominaties, waarbij de sportbonden hun input geven. Er wordt gekeken naar de prestaties vanaf 1 december van het vorige jaar, tot en met 16 december van dit lopende jaar. De daadwerkelijke stemming vindt vlak voor de live tv-uitzending van het NOS¦NOC*NSF Sportgala plaats.

Sporters brengen hun stem uit op de sporters, net als de genodigde bondscoaches dat doen voor de coachprijs. Ook de vakjuryleden brengen dan hun stem uit. De stemmen van de sporters of coaches tellen voor vijftig procent mee in de uitslag, de stemmen van de individuele vakjuryleden staan samen voor de overige vijftig procent. 

De vakjury bestaat uit

  • Bas van de Goor (onafhankelijk voorzitter)
  • Fred Buddenberg (vanuit de Nederlandse Sport Pers)
  • Foppe de Haan (vanuit de coaches)
  • Marc Lammers (vanuit de coaches)
  • Ralf van der Rijst (vanuit NOC*NSF)
  • Marije Smits (vanuit de Paralympiërs)
  • Maarten van der Weijden (vanuit de oud-winnaars Jaap Eden)
  • Ewoud van Winsen (vanuit de NOS) 

De vakjury heeft als eerste taak het vaststellen van de nominaties. 

"We willen de vaak lastige klus van het kiezen niet alleen wegleggen bij de stemmers - de sporters en coaches", licht NOC*NSF technisch directeur Maurits Hendriks de procedure toe. "Een groot deel van het moeilijke werk gebeurt vooraf al door de vakjury. Dat was het selecteren van drie sporters, drie coaches en vijf teams uit die enorme hoeveelheid aan sporters en coaches die heel goed gepresteerd hebben door het jaar 2019 heen."

Procedure en planning

Om het publiek een inkijkje te geven in de lastige taak van de vakjury, wordt de zogenaamde ‘shortlist’ gepubliceerd. NOC*NSF, de NOS en de voorzitter van de vakjury maken uit het overzicht van alle sportprestaties een wat kortere lijst, waaruit de jury vervolgens de nominaties kiest. Het verkiezingsjaar loopt van 1 december 2018 tot en met 16 december 2019.

Eind november wordt per categorie deze korte lijst openbaar gemaakt. Daarop staan de sporters waaruit de jury daarna de genomineerden kiest. Het uitgangspunt is drie nominaties per categorie, die begin december bekend worden gemaakt.

De daadwerkelijke stemming vindt vlak voor de live tv-uitzending plaats, op woensdag 18 december. Topsporters brengen dan hun stem uit op de sporters, net als de bondscoaches dat doen voor de coachprijs. Ook de vakjuryleden stemmen mee en brengen op die avond hun stem uit. De stemmen van de sporters of coaches tellen voor 50 procent mee in de uitslag, de stemmen van de vakjuryleden staan voor de overige 50 procent. 

Downloads