Smulders, Hooijkaas en Van der Velden

Smulders, Hooijkaas en Van der Velden

Naam: Henri Smulders 
Geboren: 20 augustus 1863 te Den Bosch
Overleden: 8 november 1933 te Parijs (Frankrijk)

Naam: Chris Hooijkaas 
Geboren: 6 januari 1861 te Rotterdam
Overleden: 15 oktober 1926 te Rotterdam

Naam: Arie van der Velden
Geboren: 12 december 1881 te Rotterdam
Overleden: 6 december 1967 te Rotterdam

Olympische Spelen Parijs 1900
Sport: zeilen
Onderdeel: 3 tot 10 ton-klasse
Medaille: zilver

De Rotterdamse industrieel Henri Smulders nam in 1900 met zijn jacht Mascotte deel aan de olympische wedstrijden, die plaatsvonden in Meulan bij Parijs. Hij vond de wedstrijdzeiler Chris Hooijkaas bereid om als stuurman op te treden en Arie van der Velden als bemanningslid.

Het jacht nam deel aan drie wedstrijden in de klasse 3-10 ton. Volgens de toen geldende regels werd iedere wedstrijd als een op zichzelf stand evenement beschouwd. De eerste race werd afgelast wegens gebrek aan wind. In de tweede race eindigde de Mascotte als tweede, in de derde en laatste race als vierde. All over eindigde de bemanning van de Mascotte op de tweede plaats.

Het magazine De Nederlandsche Sport vond het een zeer eervolle prestatie:

"Ofschoon het snelste jacht in hare klasse hier, kan men Mascotte toch niet meer onder de nieuwere scheppingen rekenen, en was het te voorzien dat zij een zware taak te vervullen zou hebben. Zij heeft zich eervol daarvan gekweten en al bracht zij geen eerste prijs thuis, zoals wij gaarne gehoopt hadden, zoo won zij toch een welverdiende tweede, en dit is geen geringe eer, als men rekent dat zij met de beste, nieuwste voortbrengselen van de meest bekende Engelsche en Fransche jachtteekenaars in het strijdperk trad, en bovendien in aanmerking neemt, dat zij minder dan vele dezer, door het geluk, dat bij de niet onberispelijke banen gewicht in de schaal legt, begunstigd werd. De eigenaar van Mascotte, de heer H. Smulders, komt een bijzonder woord van lof toe voor zijn ondernemingsgeest."

Bronnen:
• Kroniek Olympische Spelen, 75 jaar NOC (Elsevier 1987)
• Olympisch Oranje, Ton Bijkerk (Spaar en Hout 2012)