Beheer collectie Olympisch Sporterfgoed

De collectie Sporterfgoed NOC*NSF bestaat uit voorwerpen die betrekking hebben op de internationale en nationale topsport in Nederland en in het bijzonder uit voorwerpen die betrekking hebben op de Olympische Spelen. 

Collectie Sporterfgoed

De collectie is opgebouwd uit een Olympische collectie die in het verleden is verzameld door het NOC. In 1999 is deze uitgebreid door de aankoop van de Olympische collectie van Co Storm. In 2005 sloot het Sportmuseum in Lelystad. Delen van deze collectie werden eveneens aan de collectie Sporterfgoed NOC*NSF toegevoegd, waaronder de Vrije Volk sportfotocollectie.

In de jaren daarop is de collectie spaarzaam uitgebreid door giften van Olympiërs, nabestaanden, particulieren en uit eigen bezit. NOC*NSF heeft als droom om in de toekomst een virtueel Olympisch museum te maken en er zijn al vele stappen gezet in de realisatie ervan. De eerste stap was het digitaal beschikbaar stellen van de collectie, middels foto’s en beschrijvingen. Hierdoor kan het belangrijkste deel van de NOC*NSF sporterfgoedcollectie nu doorzocht worden op website CollectieGelderland.nl.  

De kerncollectie is onderverdeeld in drie subcollecties.

  • 1. Allereerst de voorwerpen die de resultaten weerspiegelen van de Nederlandse Olympiërs die aan de Olympische Spelen hebben meegedaan.

  • 2. Als tweede de sportvoorwerpen die symbool staan voor de Olympische Spelen en voorwerpen die een beeld geven van de Olympische Spelen als internationaal topsportevenement.

  • 3. Als laatste sportvoorwerpen die op nationaal niveau een beeld geven in de ontwikkeling en prestaties van de Nederlandse topsport en haar ontwikkeling.


Daarnaast is er nog een aantal ondersteunende collecties, zoals de foto- en filmcollectie en de kunstcollectie. De meest belangrijke sporterfgoedvoorwerpen zijn de Olympische winnaars- en deelnamemedailles, Olympische posters, Olympische kleding, de officiële Olympische rapporten, Olympische memorabilia als spelden en reclameartikelen, voorwerpen van Olympiërs en de collectie sport algemeen. De kerncollectie bestaat uit circa 5000 voorwerpen; de ondersteunende collectie uit 100.000 voorwerpen.

Kerncollectie

Olympische medailles en memorabilia

Deze groep voorwerpen bestaat uit Olympische winnaarsmedailles, het goud, zilver en brons van Nederlandse sporters die aan de Olympische Spelen hebben meegedaan. Naast het eremetaal zijn in deze groep ook de deelnamemedailles in en Olympische diploma’s en oorkondes opgenomen.

Olympische voorwerpen

Tot deze subcollectie behoren alle voorwerpen die een beeld geven van de betreffende Olympische Spelen van een bepaald jaar en plaats. Daartoe behoort ook de kleding die door het Nederlands Olympisch team in dat jaar is gedragen. Verder bijvoorbeeld Olympische fakkels, Olympische posters, kledingaccessoires, vlaggen en memorabilia. Als laatste vormen de Olympische rapporten een belangrijke bron, met daarin uitgebreid verslag van de organisatie en de resultaten. Uiteraard is de Olympische collectie van Amsterdam 1928 redelijk uitgebreid en uniek voor Nederland.

Verder bestaat deze groep uit verzamelingen van bekende Olympiërs, sporters en officials of bestuurders. Deze groep geeft blijk van de prestaties en/of carrière van deze personen en kenmerkt zich vooral door de vele persoonlijke voorwerpen. In de collectie Sporterfgoed NOC*NSF zitten onder andere de persoonlijke verzamelingen van Fanny Blankers-Koen, Anton Geesink, Rie Mastenbroek,  Kea Bouman, Charles Pahud de Mortagnes, Karel Lotsy, Jan Cottaar en Arnold Vanderlyde.

Nationale sportcollectie

Deze subcollectie is relatief klein. In deze subcollectie zijn enkele collecties en voorwerpen opgenomen die betrekking hebben op de Nederlandse topsport en haar ontwikkeling in het algemeen.

Ondersteunende collecties

Er zijn drie ondersteunende fotocollecties. Allereerst de Vrije Volk-sportfotocollectie. Deze sportfotocollectie is de nalatenschap van dagblad Het Vrije Volk. Het betreft ca. 80.000 sportfoto’s voornamelijk uit de jaren 1970 t/m 1990, maar sommige foto's gaan terug tot de jaren vijftig of verder. Belangrijke subcollecties zijn voetballen, Olympische Spelen (1932-1988), atletiek, wielrennen en schaatsen.

Als tweede de Olympische Spelen Amsterdam 1928 fotocollectie. Deze collectie bestaat uit 1850 zwartwitfoto’s van de Olympische Spelen in Amsterdam. Ze vormen een uitgebreide documentatie van zowel de sportterreinen, de Spelen als de Olympiërs.

Als derde de Brongers-sportfotocollectie. Deze fotocollectie bestaat uit ca. 2200 zwartwitfoto’s van diverse nationale sportwedstrijden in de jaren 1927 tot en met 1932. Een groot deel bestaat uit foto’s van golf. Deze drie ondersteunende fotocollecties zijn ieder op hun eigen manier uniek binnen het Nederlands sporterfgoed.

Bruiklenen van de collectie en aanvragen

Het is mogelijk om tijdelijk de beschikking te krijgen over voorwerpen uit de collectie Sporterfgoed NOC*NSF. Hiertoe dient minimaal drie maanden voor aanvang een schriftelijke aanvraag worden ingediend gericht aan de directie van NOC*NSF met duidelijke vermelding van reden, tijdsduur en gewenste voorwerpen.