Het Nederlandse sportlandschap heeft een dynamisch karakter. Hierdoor zijn sportaanbod en sportdeelname voortdurend in beweging. Vanzelfsprekend heeft dit invloed op de gevraagde kennis, vaardigheden en houding van trainer-coaches en insructeurs.

Met behulp van recente brancherapporten is een schets gemaakt van de ontwikkelingen in het sportlandschap. Deze zogenaamde 'wall of wonder' dient als hulpmiddel bij de herijking van de kwalificatiestructuur sport (KSS). 

Op de digitale wand vind je naast data over sportaanbod en -deelname gegevens over uitdagingen waar we voor staan en informatie over het beroepsperspectief van trainer-coaches en instructeurs. 

wall of wonder: ontwikkelingen in het sportlandschap

Introductie

Hoe ziet het sportlandschap eruit?

Hoe ziet het sportlandschap eruit? (2)

En hoe vaak sporten wij gemiddeld?

We staan nog voor een aantal niet te onderschatten uitdagingen

Over welke eigenschappen dienen trainer-coaches en instructeurs te beschikken?

Wat zijn de algemene observaties m.b.t. het carrièreperspectief?

Hoe kijken topsport- en talentcoaches zelf naar het carrièreperspectief?

bronnenlijst