Anti-doping

Bij de Nederlandse sportieve ambities om bij de beste tien landen van de wereld te behoren, hoort een effectief en efficiënt antidopingbeleid, dat is gericht op het tegengaan van gebruik, verstrekking en handel in dopinggeduide middelen. Wij streven naar een dopingvrije sport om drie redenen:

  • Eerlijke sport (respect, geen competitievervalsing)
  • Integriteit van de sport (regels worden onvoorwaardelijk nageleefd)
  • Gezondheid sporter (voorkomen van gezondheidsrisico’s)

Meer informatie over antidoping vind je op de site van de Dopingautoriteit en de WADA