Spreekuur prestatiegedrag en mentale gezondheid

TeamNL Prestatiegedrag heeft nu per TeamNL Centrum een inloopspreekuur. Dit spreekuur is voor TeamNL sporters en coaches om laagdrempelig in contact te komen met experts Prestatiegedrag. Tijdens dit spreekuur kun je terecht met vragen over mentale gezondheid of prestatieverbeterende thema’s. 

Prestatiegedrag
Bij prestatieverbeterende thema's kun je denken aan grenzen stellen en bewaken, balans topsport - privé, motivatie, presteren onder druk, concentratie en communicatie. Voor sporters is het goed om voor je contact opneemt via het spreekuur, samen met je coach een hulpvraag te formuleren over prestatieverbeterende thema's.

Mentale gezondheid
Het is belangrijk om te weten hoe je in je vel zit of hoe het met je gaat. Veel mensen ervaren wel eens psychologische klachten. Denk aan somberheid, angst of slecht slapen. Ook onderwerpen als eetproblemen en problemen met zelf- en/of lichaamsbeeld zijn bespreekbaar tijdens dit spreekuur. Waar nodig en gewenst voor de prestatie betrekken we de coach. Voor dit soort klachten kun je voor ondersteuning ook langsgaan bij je eigen huisarts, een oriënterend gesprek aangaan met je topsportarts of langskomen op het spreekuur op het TeamNL Centrum. 

Hoe werkt het?
In principe gaat het om een eenmalige afspraak. Mocht er meer nodig zijn, dan kan de expert Prestatiegedrag begeleiden bij doorverwijzing en/of aanmelding voor een vervolgafspraak of traject. Je kunt een afspraak inplannen via de online reserveringspagina van jouw TeamNL Centrum.

*Let op: eventuele vergoeding van een vervolgafspraak of traject na de afspraak op het spreekuur zijn afhankelijk van de status van het programma waarin je zit; S-1 komt niet in aanmerking voor vergoeding voor prestatie verbeterende begeleiding.