In 2017 is gestart met een analyse hoe we over alle partijen in de topsport heen samen kunnen werken op gebied van data. We hebben gekeken hoe we vanuit alle losse initiatieven samen kunnen gaan werken vanuit één systeem. Veel bonden maken namelijk gebruik van verschillende logsystemen, sport specifieke meetsystemen, sensoren en analysetools voor het verzamelen van data. Los van elkaar dus, maar wel allemaal met als uiteindelijke doel de prestaties van de topsporter te bevorderen.

Na een gezamenlijk selectietraject is Smartabase het systeem geworden dat deze data bij elkaar moet brengen en op een hoger niveau ook NOC*NSF, CTO's en Bonden met elkaar moet verbinden. Het is een Athlete Management Systeem waarin gegevens worden opgeslagen ter ondersteuning van de topsporters in het verbeteren van hun prestaties. Het systeem zorgt ervoor dat de experts en coaches rondom een sporter beter op de hoogte zijn van de status van de topsporter en zo ondersteund worden in het begeleiden van hen. Coaches en experts kunnen via het systeem goed overzicht krijgen van de laatst uitgevoerde acties of (test)resultaten en zijn zo altijd op de hoogte van de meest recente informatie. Het systeem biedt voor zowel de topsporters, coaches en experts inzicht en overzicht in de ontwikkeling van de topsporter omdat deze over een langere periode gevolgd wordt. Het systeem wordt nu langzaam maar zeker uitgerold over de CTO’s en Nederlandse Bonden.