3D-bewegingsanalyse wordt ingezet voor de nauwkeurige analyse van bewegingen. Zo kan je bijvoorbeeld inzicht krijgen met welke kniehoek iemand landt, of op welke snelheid de schouder beweegt bij het werpen van een bal. Dit kan belangrijk zijn voor het optimaliseren van iemands techniek, maar ook voor het in kaart brengen van de belasting op het lichaam.

Voor full-body 3D bewegingsanalyse wordt Xsens gebruikt. Met behulp van kleine sensoren die op het hele lijf worden geplaats kunnen bewegingen zeer nauwkeurig worden gemeten. Met dit systeem is de atleet vrij om zich te bewegen en is het niet beperkt tot een kleine ruimte, zoals bij 3D bewegingsanalyse op basis van video.

Versnellingsensoren worden ook gebruikt voor het monitoren van trainingsbelasting. Zo wordt de G-Vert bij volleybal gebruikt om de sprongbelasting te kunnen meten. In het Wheelpower project dat momenteel loopt, wordt een app ontwikkeld die met behulp van versnellingsmeters rolstoelatleten direct feedback geeft over hun vermogen en techniek.