De kern van de strategische debrief is om de vastgelegde doelstellingen te evalueren en geïdentificeerde gespreksonderwerpen terug te brengen naar adviezen en conclusies voor toekomstig handelen. Wat is gedaan en wat is hieruit gekomen? Wat werkte en wat niet? Welke lering zit hierin:

  • Sporttechnisch: technisch/ tactisch/ mentaal/ groepsdynamisch)
  • Functioneren: taakvolwassenheid (bekwaam/ gemotiveerd)
  • Omstandigheden: game plan

De debrief kan tevens de reflectiviteit vergroten en interpersoonlijke relaties versterken.  Het is aan te raden de debrief binnen een maand (of zolang het nodig is om objectief en rationeel te kunnen evalueren) na het event af te nemen. Ook hier is de input van sporters en staf belangrijk voor de kwaliteit van de debrief.