Een hot-debrief is een korte eerste reflectie direct na het evenement en heeft als doel eerste leerpunten te identificeren en emoties (te  sturen) en te vangen. Dit helpt betrokkenen om de eigen beleving bespreekbaar te maken, te duiden en om de ‘rauwe’ gedachtes te vangen. Het moet zo bijdragen de betrokkenen een gezonde kijk te laten ontwikkelen op het evenement.

  • Loop samen het evenement door en bespreek incidenten en onverwachte gebeurtenissen. Bespreek wat het gevoel is bij de prestatie en of er een overheersende gedachte aanwezig is. 

  • De nadruk van de hot-debrief is die van een ondersteunende sessie en niet de bedoeling om een schuldige aan te wijzen voor de prestatie (bij een tegenvallend resultaat). Ga in gesprek met elkaar en neem geen vragenlijst door.

  • Het voordeel van een hot-debrief is dat alle betrokkenen nog ter plaatse zijn en zo makkelijk input verzameld kan worden. Wacht niet te lang met het afnemen van de debrief, de meerwaarde van de hot-debrief wordt mede bepaald door de eerste reactie (vaak vol van emotie).

  • Het is belangrijk de hot-debrief kort te houden. Het is niet de bedoeling een uitgebreide lijst van vragen te doorlopen.  Daarnaast is de hot-debrief naast de pre-brief input voor de strategische debrief.