Het startpunt van de evaluatie zijn de vooraf opgestelde doelstellingen. Deze worden vastgesteld in de prebrief. Om te komen tot de formulering van de juiste doelstellingen moet er een ‘foto’ genomen worden van de huidige situatie gekoppeld aan reële doestellingen voor het evenement. Zonder deze cruciale stap ontstaat er veel ruis en kunnen excuses en emoties in de uiteindelijke debriefing de overhand krijgen.

Deze actuele situatie bepaalt of eerder geformuleerde doelstellingen opnieuw vastgesteld of bijgesteld dienen te worden. Het gaat hier om zowel proces als prestatiedoelstellingen. De debriefing kan zonder vastgestelde doelstellingen in de prebriefing niet plaatsvinden. De leerwinst zal niet optimaal zijn en de debrief ongestructureerd.