Evaluatie piekmomenten

Evaluatie zorgt voor betekenisvolle inzichten

De technische staf van NOC*NSF hanteert een driestapscyclus om het evaluatieproces van een piekmoment vorm te geven:

  1. De prebrief
  2. De hot-debrief
  3. De strategische debrief

Deze werkwijze willen wij graag toelichten en beschikbaar stellen aan technisch directeuren en hoofdcoaches. Iedereen kan vervolgens zelf overwegen of het voor hem/haar rendabel is om deze systematiek toe te passen. Het doel van deze pagina en notitie is om kennis te delen en de programma’s te ondersteunen.

Evalueren is zelf onderdeel van een cyclus van presteren – evalueren - bijstellen/ veranderen – operationaliseren/ borgen.  De scope van deze notitie beperkt zich tot de evaluatie zelf en de driestapscyclus. Na een schematische weergave van de drie stappen staan wij bij elke stap stil en stellen we een format ter beschikking.

Het primaire doel van een evaluatie is om vanuit ervaringen leerwinst te creëren en verbetering binnen het programma te bewerkstelligen. Het geëvalueerde moet leiden tot betekenisvolle inzichten en het vergroten van kennis. Vervolgens worden deze inzichten en kennis teruggebracht naar acties en adviezen. Beoordelen kan een element van deze evaluatie zijn, maar het gaat vooral om de reflectie op de ervaring en de kans op verbetering.

Schema Drietrapscylus Debriefing Piekmomenten

Schematische weergave van de driestapscyclus