Werkconferentie

november 2019

Tijdens de werkconferentie op 14 november 2019 stonden gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van trainer-coaches en de mogelijkheden tot samenwerking tussen opleidingspartners uit sport en onderwijs centraal. Aan de hand van kwesties en uitgangspunten zijn oplossingen bedacht hoe sportbonden en onderwijsinstellingen (mbo Sport en bewegen) beter kunnen samenwerken bij het opleiden van vakbekwame trainer-coaches op niveau 3 en 4.