Wall of wonder: ontwikkelingen in het sportlandschap

Het Nederlandse sportlandschap heeft een dynamisch karakter. Hierdoor zijn sportaanbod en sportdeelname voortdurend in beweging. Vanzelfsprekend heeft dit invloed op de gevraagde kennis, vaardigheden en houding van trainer-coaches en insructeurs.

Met behulp van recente brancherapporten is een schets gemaakt van de ontwikkelingen in het sportlandschap. Deze zogenaamde 'wall of wonder' dient als hulpmiddel bij de herijking van de kwalificatiestructuur sport (KSS). 

Op de digitale wand vind je naast data over sportaanbod en -deelname gegevens over uitdagingen waar we voor staan en informatie over het beroepsperspectief van trainer-coaches en instructeurs. 

Doorlopende Leerlijn Trainer Coaches V6 LR 1

wall of wonder: ontwikkelingen in het sportlandschap

Doorlopende Leerlijn Sheet 2

Introductie

Doorlopende Leerlijn Trainer Coaches V6 LR 3

Hoe ziet het sportlandschap eruit?

Doorlopende Leerlijn Trainer Coaches V6 LR 4

Hoe ziet het sportlandschap eruit? (2)

Doorlopende Leerlijn Trainer Coaches V6 LR 5

En hoe vaak sporten wij gemiddeld?

Doorlopende Leerlijn Trainer Coaches V6 LR 6 (1)

We staan nog voor een aantal niet te onderschatten uitdagingen

Doorlopende Leerlijn Trainer Coaches V6 LR 7

Over welke eigenschappen dienen trainer-coaches en instructeurs te beschikken?

Doorlopende Leerlijn Trainer Coaches V6 LR 8

Wat zijn de algemene observaties m.b.t. het carrièreperspectief?

Doorlopende Leerlijn Trainer Coaches V6 LR 9

Hoe kijken topsport- en talentcoaches zelf naar het carrièreperspectief?

Doorlopende Leerlijn Trainer Coaches V6 LR 10

bronnenlijst