Vervolgsessies werkconferentie niveau 3+4 sport en onderwijs

In februari hebben zes vervolgsessies op de werkconferentie niveau 3+4 (26 november 2020) plaatsgevonden. Tijdens deze sessies is gekeken naar de praktische uitwerking van de input die tijdens de werkconferentie werd ontvangen. In het bijzonder over het deskundigheidsbevorderingssysteem voor opleiders en het kwaliteitszorgsysteem.

Vanuit de sport en het onderwijs is ontzettend veel relevante input opgehaald. Lees daarom zeker hier de eerste uitwerkingsrichting van het kwaliteitszorgsysteem  en de kwaliteitscriteria van opleiders.