Niveau 10

Voor de ontwikkeling van het programma voor de opleiding Topcoach niveau 6 is samen met hogescholen een inventarisatie gemaakt van bestaande onderwijsprogramma’s. Deze onderwijsprogramma’s zijn veelal minoren met thema’s, die aansluiten bij de werkzaamheden van een topcoach.

Beroepsprofiel Topcoach niveau 6

Er is een start gemaakt met het opstellen van een beroepsprofiel Topcoach niveau 6 (bachelor niveau). Tot nu toe is, zoals beschreven in de kwalificatiestructuur sport (KSS), het hoogste opleidingsniveau voor trainer-coaches niveau 5.

Samen met hogescholen, het werkveld en het highperformance team van TeamNL is op basis van de huidige KSS nagedacht over het beroepsprofiel op niveau 6. Sportbonden en hogescholen zullen samen een vervolg geven aan dit eerste concept bij het herijkingsproces van de KSS.