Landelijk opleidingsprofiel Associate Degree Sport

Voor de totstandkoming van de nieuwe opleiding Associate Degree Sport is een landelijk beroepsprofiel en een landelijk opleidingsprofiel in ontwikkeling. Deze profielen worden in gezamenlijkheid samengesteld door de opleidingspartners.

Het landelijke opleidingsprofiel is uitgewerkt in kerncompetenties. Op basis van het opleidingsprofiel kan het onderwijsprogramma worden vastgesteld. De competenties zijn gedefinieerd op een wijze dat ze kunnen worden gemeten en getoetst. Ze zijn een combinatie van kennis, vaardigheden en attitude waarmee de professional kan laten zien een bepaalde taak in de sport- en beweegcontext te beheersen.

Het landelijke beroepsprofiel van de AD Sport beschrijft het gemeenschappelijke beroepsprofiel en is hier verder uitgewerkt.