Landelijk beroepsprofiel Associate Degree Sport

Voor de totstandkoming van de nieuwe opleiding Associate Degree Sport is een landelijk beroepsprofiel en een landelijk opleidingsprofiel in ontwikkeling. Deze profielen worden in gezamenlijkheid samengesteld door de opleidingspartners.

Het landelijke beroepsprofiel van de AD Sport beschrijft het gemeenschappelijke beroepsprofiel en de rollen binnen het beroep (de uitstroomprofielen), inclusief de actuele ontwikkelingen in het vakgebied van de sport.

Het landelijke opleidingsprofiel  is uitgewerkt in kerncompetenties en is hier te vinden.