Digitale werkconferentie trainer-coachopleidingen niveau 3 + 4

December 2020

Op donderdag 26 november vond de digitale werkconferentie plaats over trainer-coachopleidingen op niveau 3 en 4. Deze bijeenkomst stond in het teken van het ophalen van zoveel mogelijk informatie vanuit sportbonden en het onderwijs.

Daarnaast werd er uitgebreid stilgestaan bij de twee pilotprojecten, die enthousiast werden onthaald. 22 opleiders vanuit zowel de sport als het onderwijs hebben reeds aangegeven geïnteresseerd te zijn om zelf een pilot te starten.

  Een video-impressie van de dag