Arbeidsmarktonderzoek topsport- en talentcoaches

december 2020

In het kader van de nieuwe opleiding voor trainer-coaches op niveau 5, de Associate Degree Sport met uitstroomprofiel topsport- en talentcoach, werd onderzoek gedaan enerzijds naar de arbeidsmarktrelevantie voor de topsport- en talentcoach en anderzijds de behoefte aan een dergelijke beroepsopleiding.