De TeamNL Experts zijn (inter)nationale specialisten die zich bezighouden met verschillende expertisegebieden. Ze zetten wetenschappelijk gefundeerde expertise op effectieve wijze in ten behoeve van de prestaties van TeamNL. Waar nodig werken we zelf aan ontwikkeling van vakgebieden en innovaties. 

Het leveren van excellente prestaties begint bij de basis, maar een topsportprogramma in een sterk competitieve omgeving is niet compleet zonder wetenschappelijke expertise en innovatie. Binnen TeamNL Experts zijn de volgende expertises vertegenwoordigd: performance nutrition, performance behaviour, strength & conditioning, performance technology, performance medicine en research & innovation. Veel expertise bieden we, bij voorkeur vanuit een interdisciplinair perspectief, aan via onze hoogwaardige topsportcentra.