TeamNL Athlete Services

Als topsporter kun je bij TeamNL Athlete Services terecht met al je vragen over jouw status en de bijbehorende voorzieningen. 

We sturen topsporters met een A-, HP- en Selectiestatus elke maand de TeamNL sportersnieuwsbrief. Hierin vind je alle relevante informatie zodat jij je beroep als topsporter goed kan uitoefenen.

Alles over de voorzieningen die wij als NOC*NSF bieden vind je in ons voorzieningenoverzicht. De voorzieningen worden mogelijk gemaakt door onze partners, met een bijzondere vermelding voor het Ministerie van VWS en Nederlandse Loterij.

Meer informatie nodig?

Meer informatie nodig?

athleteservices@nocnsf.nl

We vinden het belangrijk dat jij over ieder onderwerp een luisterend oor hebt. Of het nu gaat over financieel advies, juridische uitdagingen of grensoverschrijdend gedrag. Je kan ook altijd contact opnemen met het Vertrouwenspunt Sport.

Centrum Veilige Sport

Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag of sportclubs die hiermee worden geconfronteerd adviseren we om direct melding te doen of advies te vragen bij de vertrouwenscontactpersoon van de club of bond, of bij de politie.

Het is ook mogelijk (eventueel anoniem) contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport.

Medewerkers van het Centrum Veilige Sport bieden een luisterend oor, hebben een adviserende rol en kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de politie of de sportbond voor eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp. Uiteindelijk liggen de beslissingen om wel of geen vervolgstappen te nemen bij degene die contact heeft gezocht met het Centrum Veilige Sport. Medewerkers van het Centrum Veilige Sport kunnen hierbij ondersteunen.

Het Centrum Veilige Sport is bereikbaar via:
0900-202 55 90 en centrumveiligesport@nocnsf.nl