NOC*NSF is verantwoordelijk voor de inhoud van het generieke vrijwilligersbeleid voor sportbonden, geplaatst op de website https://nocnsf.nl/sportbonden/organisatie/vrijwilligersbeleid/generiek-vrijwilligersbeleid (hierna: “de Website"). De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend.

Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, onder andere vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van de getoonde informatie, niet zeker dat de informatie (één op één) toepasbaar is in jouw situatie of voor jouw sportvereniging of sportbond. NOC*NSF behoudt zich het recht voor de informatie te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Gebruik van informatie van de Website vindt dan ook plaats voor eigen rekening en risico. NOC*NSF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie afkomstig van de Website.

Kom je iets tegen dat niet duidelijk, niet juist of verouderd is? Of ontbreekt er naar jouw idee informatie op de Website? Neem dan contact met ons op. Wij stellen jouw reactie zeer op prijs.

Bepaalde (hyper)links op de Website leiden naar externe websites en/of applicaties. Deze zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel de externe websites met zorg zijn geselecteerd, wordt niet ingestaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Alle rechten op de inhoud (onder meer teksten, afbeeldingen, geluids- en/of videofragmenten) van de Website blijven te allen tijde voorbehouden aan NOC*NSF, dan wel haar licentiegevers. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, verspreiden of vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Je mag de informatie op deze Website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik c.q. gebruik binnen jouw sportvereniging of sportbond, of indien bij de informatie expliciet staat aangegeven dat hergebruik wel is toegestaan.