Topsport en persoonlijke ontwikkeling

Topsportstatuut

Voor sportbonden met een topsportstatus is het vanaf 1 januari als onderdeel van de Minimale Kwaliteitseisen verplicht om een topsportstatuut te hebben. Deze verplichting geldt vanwege de grote (financiële) en specifieke belangen horende bij topsport.

Op deze pagina vind je alle beschikbare middelen en informatie, waaronder een model topsportstatuut.

In het kort

In het topsportstatuut staat omschreven welke topsportprocedures er binnen de bond gelden en wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarmee biedt het handvatten in het geval er onverhoopt onduidelijkheid ontstaat in een specifieke topsportsituatie.

Een topsportstatuut biedt daarmee helderheid en transparantie op een aantal cruciale onderwerpen, zoals de meerjarenvisie en de rechten en plichten van topsporters. Een jaarlijkse evaluatie is essentieel.

Contact

Wil jij graag meer weten of heb je nog vragen? Neem dan contact op.

Tom Lucas

Teamleider TeamNL Athlete Services

Neem contact op

Tom.Lucas@nocnsf.nl