Sport En Zorg Website

Topsportfinanciering

NOC*NSF voert in opdracht van haar leden de kerntaak Verdelen Middelen uit om de doelen uit de Sportagenda te realiseren. Voor topsport gaat het om de middelen uit het Bestedingsplan aangevuld met de VWS beschikbaar gestelde middelen. 

Op deze pagina vind je de beschikbare informatie over het proces en de uitkomsten van het verdelen van de topsportmiddelen.

Waar draagt het programma aan bij?

Binnen het programma Sport & Zorg werken we gezamenlijk aan het realiseren van sterke lokale netwerken tussen de sport, zorg en gemeenten. Met sportclubs die passend en laagdrempelig sportaanbod aanbieden. Met zorgprofessionals die cliënten stimuleren om te gaan bewegen en met toeleiders die mensen actief begeleiden naar het passende aanbod.  

Het programma Sport en Zorg stimuleert op landelijk en lokaal niveau de samenwerking tussen sport, zorg en overheid. De landelijke klankbordgroep bestaat uit NOC*NSF, JBN, Nevobo, NL Actief, KNVB, Kind naar Gezonder Gewicht, Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland, SportMEE/MEE NL, VSG, Maastricht enKenniscentrum Sport & Bewegen.

Contact

Wil jij graag meer weten of heb je nog vragen? Neem dan contact op.

Femke Winters

Teamleider TeamNL Assist

Femke.winters@nocnsf.nl

Supportdesk

support@nocnsf.nl