Module services

Vanaf maandag 3 april 2023 verlopen alle aanvragen voor services vanuit Sportakkoord en Rabo ClubSupport via de NOC*NSF Portal. Hiermee voorkomen het nodige handwerk en verminderen we de foutgevoeligheid van de aanvraag.

Zowel serviceaanbieders als serviceaanvragers (adviseurs lokale sport, clubondersteuners & procesbegeleiders) hebben toegang tot de Portal.

Toelichting

Vanuit de Sportagenda 2032 en het Sportakkoord willen we clubs de meest efficiënte en kwalitatief goede ondersteuning bieden. Het professionaliseren van de workflow met betrekking tot het aanvragen van services is daar een onderdeel van.

De inrichting van de NOC*NSF portal op deze wijze is een volgende stap in het creëren van een zogeheten one-stop-shop waar diverse aanvragen gedaan kunnen worden (ook vanuit de sportbonden) en waar men met behulp van dashboards data (op club-, sportbond-, gemeente- en landelijk niveau) kan inzien.

Het uiteindelijke doel is om data-analytisch te kunnen werken en daarmee de sportbonden (en gemeenten) van informatie te kunnen voorzien omtrent de clubs en de vragen die er spelen.

Ga naar de Portal

Wat zijn de voordelen?

  • In de NOC*NSF Portal vind je een persoonlijk overzicht van je aanvragen.

  • Als aanvrager van een service dien je aanvragen rechtstreeks in

  • Als aanbieder kun je de voortgang bijhouden: aanvragen inzien, accorderen, updates delen met betrokkenen, afronden en verantwoorden

  • Je ontvangt automatische berichten over de status van een aanvraag

  • Via de portal communiceer je rechtstreeks met de backoffice

  • De portal geeft beleidsmakers via een dashboard inzicht in aantallen, financiën en voortgang (deze functionaliteit wordt later toegevoegd)

  • Het aanvraagproces wordt kortom eenvoudiger, efficiënter, sneller en inzichtelijker.

Meer informatie

Bij (technische) vragen over de Portal kun je contact opnemen met NOC*NSF Portal.

Voor meer informatie en vragen over clubondersteuning en services kun je contact opnemen met clubondersteuning.

NOC*NSF Portal

portal@nocnsf.nl

Clubondersteuning

sportakkoord@nocnsf.nl