Trainers-coaches die zowel sportinhoudelijk als pedagogisch en didactisch bekwaam zijn, hebben we binnen de sport hard nodig. Zij spelen namelijk een essentiële rol bij het creëren van een positieve sportcultuur op de club, waarin mensen zich op sportief, sociaal en persoonlijk vlak optimaal kunnen ontwikkelen. Dat is van groot belang, want wanneer mensen sportplezier ervaren en zich kunnen ontwikkelen blijven ze vaak langer in beweging. 

Maar hoe kan een sportclub ervoor zorgen dat hun trainers-coaches de juiste skills hebben om dit voor elkaar te krijgen? En hoe zorgen ze ervoor dat hun trainers-coaches daarbij ook structureel worden begeleid? Daarvoor kan er gebruik worden gemaakt van clubkadercoaching. Dit houdt concreet in dat een clubkadercoach, vaak een buurtsportcoach of andere sportprofessional, de sportclub helpt bij het opzetten, uitvoeren en borgen van structurele trainersbegeleiding.  

Clubkadercoaching: wat levert het op?  

De afgelopen twee jaar hebben op meer dan 100 sportclubs proeftuinen Clubkadercoaching plaatsgevonden. Aan deze pilots hebben ook acht sportbonden actief deelgenomen. Het blijkt onder andere dat door de inzet van een clubkadercoach trainers-coaches het leuker vinden om een training te geven en sporters ook meer sportplezier ervaren.  

Download het e-magazine ‘Clubkadercoach, het nieuwe normaal’ voor meer learnings, tips om te starten met clubkadercoaching en mooie praktijkverhalen van bonden en gemeenten die aan de proeftuinen hebben meegedaan. Dit e-magazine is een doorvertaling van de eindrapportage van de eerste tranche proeftuinen, die is opgesteld in samenwerking met het Kenniscentrum Sport & Bewegen.  

We wensen elke club en iedere speler een Clubkadercoach.
Lennard van Ruiven, manager voetbalontwikkeling KNVB

Aan de slag met clubkadercoaching

Wil jij als sportbond ook met clubkadercoaching aan de slag en jouw clubs zo ondersteunen bij het opzetten van structurele trainersbegeleiding? Dat kan op verschillende manieren. Clubkadercoaching kan zowel voor sportbonden die al op andere manieren bezig zijn met het opzetten structurele trainersbegeleiding als voor sportbonden die hier nog minder op inzetten van toegevoegde waarde zijn.

Meer informatie

Op zoek naar meer achtergrondinformatie over clubkadercoaching? Op deze pagina vind je onder andere een webinar en podcast over dit onderwerp en lees je meer over de beschikbare scholingen op dit gebied.

Contact

Wil je meer weten of binnen jouw sportbond met clubkadercoaching aan de slag? We helpen je graag! Neem contact op via clubkadercoach@nocnsf.nl