Clubondersteuning Bonden

Sportbestuurdersplatform beschikbaar voor alle bonden

21 maart 2024
Sportbestuurdersplatform beschikbaar voor alle bonden

Clubbestuurders hebben vaak te maken met vergelijkbare vraagstukken als collega-sportbestuurders. Of het nu gaat om vrijwilligersbeleid, ledenbehoud of het verduurzamen van de accommodatie. Het Sportbestuurdersplatform biedt clubbestuurders een online omgeving om hierover met elkaar in gesprek te gaan, kennis te delen en elkaar te inspireren. Na een succesvolle pilot en doorontwikkeling in samenwerking met tien bonden, is het vernieuwde platform op 21 maart officieel gelanceerd. Het platform is vanaf nu beschikbaar voor alle sportbonden.

Bestuurders werken samen aan sterke en vitale clubs

Via het Sportbestuurdersplatform krijgen clubbestuurders laagdrempelig de kans om van elkaar te leren. De kennis van elke clubbestuurder verspreidt zich zo onder alle clubs. Gebruikers kunnen vragen stellen en beantwoorden, inspiratie opdoen, goede voorbeelden en documenten delen, en relevante bijeenkomsten onder de aandacht brengen. Kortom: sportbestuurders werken samen aan sterke en vitale clubs. Naast het feit dat je op deze manier bijdraagt aan sterke clubs, geeft het jouw bond waardevolle inzichten in de vraagstukken die jouw clubbestuurders bezighouden.

Het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV) is één van de bonden die al deelneemt aan het Sportbestuurdersplatform. Mariska Kool, projectleider strategie & beleid bij het KNKV, is erg tevreden met hoe korfbalbestuurders helpen via het Sportbestuurdersplatform:

Het is mooi om te zien dat één vraag van een korfbalbestuurder soms wel meer dan tien antwoorden oplevert vanuit verschillende sporten. Zo hoeven sportclubs het wiel niet zelf uit te vinden en maken we samen met elkaar de sportwereld sterker!
Mariska Kool, projectleider strategie & beleid bij het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV)

Al bijna duizend sportbestuurders actief op het platform

Het concept van het Sportbestuurdersplatform is gebaseerd op één tweetje van de KNVB, de online community die voetbalverenigingen met elkaar verbindt om kennis en ervaringen uit te wisselen. Omdat veel vraagstukken van clubbestuurders sporttak overstijgend zijn, begonnen de KNVB, Yard en NOC*NSF in 2022 een pilot met tien bonden om te kijken hoe clubbestuurders van verschillende sporten elkaar kunnen versterken via een online platform.

Sinds de succesvolle pilot zijn al bijna duizend sportbestuurders actief op het platform. In samenwerking met de bonden uit de pilotfase is het platform de afgelopen maanden verder doorontwikkeld, waardoor het Sportbestuurdersplatform nu nog beter aansluit bij de wensen en behoeften van clubbestuurders.

Clubbestuurders verbinden met name op sportoverstijgende onderwerpen

De grootste verbetering van de doorontwikkeling is dat het platform nu is ingedeeld in groepen op basis van thema's in plaats van kanalen per sport. Hierdoor is er een duidelijk onderscheid tussen sportspecifieke en sportoverstijgende onderwerpen. Bestuurders kunnen makkelijker filteren op een specifiek thema en antwoorden vinden op vragen die zij over dat onderwerp hebben.

Daarnaast is het Sportbestuurdersplatform nu beschikbaar als app, waardoor bestuurders snel en eenvoudig vragen kunnen stellen en reageren via hun telefoon. Ook kunnen gebruikers vanaf nu zien wie veel bijdraagt aan een bepaald thema; deze personen worden experts genoemd. Tot slot heeft het platform een nieuw en modern design gekregen.

Sportbonden kunnen vanaf nu meedoen

Clubbestuurders kunnen alleen gebruik maken van het Sportbestuurdersplatform als hun bond deelneemt. Vanuit de pilot zijn momenteel zeven bonden actief op het Sportbestuurdersplatform: Het Koninklijke Nederlandse Korfbal Verbond (KNKV), de Nederlandse Bridge Bond (NBB), de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB), de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU), de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB), de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en Rugby Nederland (RN).

Nu de pilotfase succesvol is afgerond en het platform is geoptimaliseerd, is het voor andere bonden ook mogelijk om zich aan te sluiten bij het Sportbestuurdersplatform. De Nederlandse Triathlon Bond (NTB) geeft het goede voorbeeld en haakt per direct aan op het vernieuwde platform.

Meer weten of gelijk aanmelden?

Enthousiast geworden en wil je meer informatie ontvangen? Of je bond meteen aanmelden? Neem dan contact met NOC*NSF op via sportbestuurders@nocnsf.nl.

Deel dit artikel op social media: