Bonden Sportbonden

Lokale pilots Sport & Zorg geëvalueerd

1 juni 2023
Lokale pilots Sport & Zorg geëvalueerd

Warme toeleider cruciale schakel op verschillende plekken in netwerk

Met het programma 'Meer mensen in beweging' door de samenwerking Sport & Zorg, bundelen de sport- en zorgsector samen met de gemeenten de krachten. Via zeven lokale pilots hebben zij mensen met (een verhoogd risico op) een gezondheidsachterstand vanuit de eerstelijnszorg toegeleid naar plezierige en structurele beweging via een sport die bij hen past. Deze zeven pilots zijn uitgebreid geëvalueerd. 

Enkele belangrijke uitkomsten

  • Voor het slagen van een samenwerking tussen Sport en Zorg, is het essentieel dat iedereen weet wat zijn/haar rol is en men de tijd neemt om dit op elkaar af te stemmen. Wanneer hierin wordt geïnvesteerd, beschouwen betrokkenen de aanpak als effectief.
  • De 'warme toeleider' blijkt een cruciale schakel te zijn op verschillende plekken in het netwerk. Deze rol van de warme toeleider (bijvoorbeeld ingevuld door een beweegmakelaar, een buurtsportcoach of MEE-consulent) is om, waar nodig, de zorgcliënt op maat te begeleiden naar passend sport- en beweegaanbod.
  • Het is nodig om de bekendheid van de mogelijkheid tot laagdrempelig sport- en beweegaanbod in de omgeving te verhogen.
  • Mede door de korte looptijd (vanwege de late opstart door corona) en andere uitdagingen, blijkt de stap naar structurele sportbeoefening nog lastig.

Sporten en bewegen van enorme meerwaarde
Sporten en bewegen zijn onlosmakelijk verbonden aan een gezonde leefstijl, vitaliteit en veerkracht. Maar helaas sporten en bewegen mensen met een kwetsbare gezondheid veelal niet voldoende. Dat is een gemiste kans: juist voor deze doelgroep kan sporten en bewegen van enorme meerwaarde zijn.  

Deel dit artikel op social media: