Bonden Sportbonden

Uitstel invoering MKE-kwalificatiestructuur opleidingen trainer-coaches/instructeurs

22 mei 2023

De datum van 1 december 2023, waarop de verplichte kwalificatiestructuur onderdeel wordt van de minimale  kwaliteitseisen (MKE), wordt uitgesteld. Dit is besloten tijdens de Algemene Vergadering van NOC*NSF, na diverse reacties en vragen over de invoering van een verplichte kwalificatiestructuur voor opleidingen tot trainer-coach/instructeur.

Deze kwalificatiestructuur (KSS) is een van de belangrijke pijlers binnen de minimale kwaliteitseisen in het licht van de ambitie dat in 2032 honderd procent van de sportende jeugd ​een official, trainer en/of coach heeft, die aantoonbaar bekwaam is​.

Er is grote bereidheid onder de bonden om hiermee aan de slag te gaan. Maar de genoemde datum van 1 december 2023 werkt benauwend vanwege de korte periode die rest.

De komende periode inventariseren we wat een realistische invoeringstermijn is en welke ondersteuning er naast de procesbegeleiding (30 uur per bond verdeeld over vier jaar), nog meer nodig is om te voldoen aan de eisen van de Kwalificatiestructuur Sport 2022 en daarmee ook aan de minimale kwaliteitseisen in relatie tot het bestedingsplan van NOC*NSF. 
 
Ook kijken we komende periode naar mogelijke knelpunten en onduidelijkheden bij de andere nieuwe minimale kwaliteitseisen die per 1 december 2023 gelden en welke extra ondersteuning vanuit NOC*NSF daarop nog gewenst is.

De bedoeling van de minimale kwaliteitseisen waar sportbonden aan moeten voldoen, is om te zorgen dat de gezamenlijke sport, zijnde de sportbonden vertegenwoordigd binnen en daarmee met NOC*NSF, voldoet aan een aantal minimale criteria die een sporter of lid mag verwachten. Het helpt de gezamenlijke sport om een basisniveau te bieden of in te richten waar dat (nog) nodig is. Een dergelijk keurmerk is in het belang van alle stakeholders voor onze sporters en verenigingen.

Deel dit artikel op social media: