Topsport

Van nationaal sportakkoord naar lokaal sportakkoord

29 maart 2023

Op 14 december 2022 is het Hoofdlijnen Sportakkoord II Sport versterkt ondertekend door vier strategische partners: het ministerie van VWS, NOC*NSF, VNG/VSG en POS. Samen slaan zij de handen ineen om drie ambities te realiseren: het versterken van het fundament, het vergroten van het bereik en het meer zichtbaar maken van de betekenis van sport.

Met de komst van het nieuwe Sportakkoord start ook het toewerken naar vernieuwde lokale sportakkoorden. De deadline voor het herijken van lokale sportakkoorden is 30 juni 2023.

Wat houdt een lokaal sportakkoord in?

Via het lokale Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeenten lokaal af hoe zij met elkaar sport- en beweegambities kunnen bereiken.

Het nieuwe lokale sportakkoord bestaat uit één of meerdere van de onderstaande zes thema’s.

  • Inclusie en diversiteit
  • Sociaal veilige sport
  • Vitale sportaanbieders
  • Vaardig in bewegen
  • Ruimte voor sport en bewegen
  • Maatschappelijke waarde van topsport

Elke gemeente ontvangt jaarlijks een bedrag van de rijksoverheid om te besteden aan de uitvoering van het lokaal sportakkoord.

Het programma ‘Versterken top teamsportcompetities en topclubs 2032’ is onderdeel binnen het thema ‘Maatschappelijke waarde van topsport’. Lokaal kunnen gemeenten met de topclubs (en andere organisaties, zoals onderwijsinstellingen en bedrijven) samenwerken om te professionaliseren en daarmee meer maatschappelijke waarde in de regio te creëren.

In het lokale sportakkoord kunnen bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden over de inzet van professionals binnen de topclub, het gebruik en de ontwikkeling van accommodaties en over communicatieve inspanningen voor bereik en zichtbaarheid.

Ook lokaal aan de slag gaan? Neem dan contact op via topteamsport@nocnsf.nl.

Deel dit artikel op social media: