Bonden Sportbonden

VMS Portal open voor KISS 2022

NOC*NSF 20 februari 2023
VMS Portal open voor KISS 2022

Het VMS-portal is weer geopend voor het aanleveren van de gegevens over lidmaatschappen van 2022. De uiterlijke aanleverdatum is 1 maart 2023. De lidmaatschappencijfers verwerken we ook dit jaar weer in het rapport “Zo Sport Nederland”. Dit rapport wordt tijdens de Algemene Vergadering in mei gepresenteerd en geeft onder andere duiding aan de impact van de laatste maanden van de coronacrisis in 2022. In juni zijn de nieuwste cijfers voor iedere bond ook weer beschikbaar in het vernieuwde KISS dashboard (via PowerBI).

Voor juist aanleveren en verwerken van de lidmaatschappencijfers in het VMS-portal zijn een aantal punten van belang:

  • Het aangeleverde bestand moet exact overeenkomen met het toegestuurde format
  • Het bestand moet in een csv-format worden aangeleverd;
  • De optionele kolommen moeten blijven staan. Wanneer deze velden niet worden ingevuld, graag leeg aanleveren;
  • Aanlevering van het verenigingsbestand is niet verplicht, maar zeer gewenst;
  • We vragen alle sportbonden om de ledencijfers zo snel mogelijk aan te leveren en niet te wachten tot de uiterste deadline. Mocht de deadline tot grote problemen leiden, neem dan contact met ons op zodat wij kunnen kijken op welke manier we elkaar kunnen helpen.

Dit jaar is naast het aanleveren van de ledendata extra aandacht voor het aanleveren van het verenigingsbestand. Om de sport goed inzichtelijk te krijgen, vragen we dit jaar met klem ook het verenigingsbestand aan te leveren. De meeste bonden hebben dat al wel voorgaande jaren gedaan en is het dus een kwestie van controleren op compleetheid van een meegestuurd overzicht.

Met alle sportbonden hebben we ook getekend voor een rookvrije sport in 2025. De voortgang willen we in kaart brengen en die inzichten aan de bonden beschikbaar stellen. Geef daarom per vereniging de rookvrije status aan.

Bij vragen over KISS (Kennis- en Informatiesysteem Sport) kun je contact opnemen met Jeroen Kiepe via kiss@nocnsf.nl.

Deel dit artikel op social media: