Internationaal Oekraïne

Reactie op Kamerbrief sporters uit Rusland en Belarus

10 februari 2023
Reactie op Kamerbrief sporters uit Rusland en Belarus

NOC*NSF is teleurgesteld over het feit dat de Tweede Kamer en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zich nu al uitspreken tégen deelname – onder neutrale vlag - van individuele sporters uit Rusland en Belarus aan internationale sportevenementen, terwijl het Internationaal Olympisch Comité (IOC) nog bezig is de mogelijkheden hiervoor te verkennen. NOC*NSF steunt volmondig de eerder door het IOC opgelegde sancties tegen beide landen en betuigt nogmaals solidariteit met Oekraïne en Oekraïense sporters. Ook blijft NOC*NSF de hulp aan Oekraïense vluchtelingen vanuit de sport, door onder andere sportverenigingen in ons land, onverminderd steunen.

Vanuit het gedachtengoed van de Olympische beweging onderschrijft NOC*NSF tegelijkertijd het uitgangspunt dat elke sporter de mogelijkheid moet krijgen zijn of haar sport te beoefenen zonder daarbij belemmerd te worden door de politieke situatie in het land van herkomst. Deelnemen aan internationale wedstrijden onder neutrale vlag kan daarbij uitkomst bieden. De moeilijke positie van individuele sporters die ongewild betrokken worden bij politieke conflicten verdient aandacht en zorg.

Het IOC onderzoekt de mogelijkheden voor deelname onder neutrale vlag voor Russische en Belarussische sporters zorgvuldig, en heeft hierover contact met de verschillende olympische comités. NOC*NSF vindt het van groot belang dat bij deze verkenning alle mogelijkheden intensief worden onderzocht, zonder overigens de ogen te sluiten voor de vraagstukken die zich kunnen voordoen. Dat mag ook blijken uit de eerdere verklaring hierover, waarin voorbeelden werden genoemd als deelname van teams en het effect van politieke druk op individuen. 

Het is spijtig dat het Nederlandse parlement en de minister al een standpunt hebben ingenomen, zonder de uitkomst van deze verkenning af te wachten. Het uiteindelijke besluit over de kwestie is overigens aan de internationale sport zelf; in haar brief aan de Kamer verwijst de minister ook naar de autonomie in deze van de sport.

Deel dit artikel op social media: