Internationaal Oekraïne IOC

Verklaring over positie sporters uit Rusland en Belarus

NOC*NSF 26 januari 2023
Verklaring over positie sporters uit Rusland en Belarus

NOC*NSF schaart zich volmondig achter handhaving van de eerder door het IOC opgelegde sancties tegen Rusland en Belarus. Dat betekent dat er geen gezamenlijke internationale sportevenementen in beide landen plaatsvinden en dat sporters of teams niet welkom zijn als ze elders willen deelnemen onder de vlag van Rusland of Belarus.

Ook de opnieuw uitgesproken solidariteit met Oekraïne en steun voor Oekraïense sporters, overal ter wereld, onderschrijft NOC*NSF volledig. In ons land zijn onder andere sportverenigingen betrokken bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen en het aanbieden van gelegenheid om te sporten.

Onderzoek
Het IOC onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om individuele sporters uit Rusland en Belarus te kunnen laten deelnemen aan internationale sportevenementen. Het principiële uitgangspunt daarbij - ook voor NOC*NSF - is dat sporters hun sport moeten kunnen beoefenen, ongeacht de politieke situatie in het land van herkomst. Deelnemen onder neutrale vlag kan een mogelijkheid zijn.

Ook NOC*NSF is betrokken geweest bij de raadpleging door het IOC hierover. We hebben daarbij aangegeven dat de situatie voor individuele sporters de volle aandacht verdient en dat een oplossing nodig is.

Tegelijkertijd signaleert NOC*NSF - net als diverse andere olympische comités - dat dit in de praktijk gecompliceerd is. NOC*NSF heeft zorgen over de uitvoering en houdbaarheid hiervan. In de praktijk blijkt al dat het zeer ingewikkeld is om voorwaarden te handhaven, zoals het IOC die voorstelt. Daarbij gaat het om uitingen van individuele sporters over het conflict, voorafgaand, tijdens en na afloop van evenementen. Daarnaast is het gecompliceerd om het beleid ten aanzien van individuele sporters door te voeren bij teamsporten.

Extreem lastige kwestie
Een ander vraagstuk betreft eventuele deelname van individuele sporters aan de Olympische Spelen in Parijs in 2024. Voorzitter van de Atletencommissie van NOC*NSF Inge Janssen: "Voor sporters is dit een extreem lastige kwestie. We willen voorkomen dat de politieke discussie en verantwoording zich verplaatst naar het niveau van de individuele sporter. Ook is het belangrijk dat het kwalificatieproces voor alle sporters eerlijk en rechtvaardig kan verlopen. Hierover zijn nu nog veel onduidelijkheden."

NOC*NSF zal de ontwikkelingen nauwlettend volgen en waar mogelijk een bijdrage leveren aan de discussie over de deelname van individuele sporters uit Rusland en Belarus.

Deel dit artikel op social media: