Bonden Sportbonden

Ondersteuning bij de inzet van beroepskrachten op de club

30 november 2022

De structurele inzet van beroepskrachten op sportclubs kan een flinke impuls geven aan de interne organisatiekracht van een club en/of hun maatschappelijke projecten. Door de inzet van een betaalde kracht worden vrijwilligers ontlast en met elkaar kunnen zij zich inzetten voor een kwaliteitsverbetering van de club. Het ministerie van VWS heeft besloten de Brede Regeling Combinatiefuncties te verbreden, wat de inzet van een beroepskracht op de club gemakkelijker maakt. Maar hoe pak je dit als club aan?

Bouwstenen voor een hybride organisatievorm
Wanneer er naast vrijwilligers ook beroepskrachten voor de sportclub werkzaam zijn is er sprake van een hybride organisatievorm. Voor het opzetten van een hybride organisatievorm zijn er drie bouwstenen:

  1. Planvorming
  2. Inrichten organisatie
  3. Werkgeverschap en financiering

Praktische toolbox voor sportclubs
NOC*NSF werkt momenteel aan een praktische toolbox die clubs kunnen gebruiken wanneer zij een beroepskracht in huis willen halen. De toolbox biedt praktische handvatten en best practices voor iedere bouwsteen. Denk bijvoorbeeld aan een profielbeschrijving van een sportparkmanager en enkele vormen van werkgeverschap.

Inzet bij case studie
De komende maanden vinden er op een aantal sportclubs – waar ze al zijn gestart met een hybride organisatievorm – case studies plaats. Deze clubs zullen een eerste versie van de toolbox uitproberen. Aan de hand van de ervaringen in de praktijk zal de toolbox vervolgens worden aangevuld en voor alle clubs in Nederland beschikbaar worden gesteld.  

Vragen of meer informatie?
Neem contact op met Dorien Tenhaeff:

Deel dit artikel op social media: