Internationaal IOC

NOC*NSF-voorzitter benoemd in agendabepalende IOC-commissie

4 oktober 2022
NOC*NSF-voorzitter benoemd in agendabepalende IOC-commissie

Voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg zal op verzoek van het IOC (Internationaal Olympisch Commité) zitting nemen in de commissie Olympism 365. Deze commissie is bepalend voor de wereldwijd inzet van sport als instrument om de sociaal-maatschappelijke doelen van de Verenigde Naties te behalen. Het IOC heeft dit jaar voor het eerst evenveel vrouwen als mannen benoemd in alle internationale commissies.

De commissie Olympism 365 is nieuw. Hierin is een aantal bestaande IOC-commissies op het gebied van sport en gezondheid, toegankelijkheid en duurzaamheid samengevoegd. Anneke van Zanen-Nieberg: "Deze commissie is voor het IOC, zoals ze het zelf zeggen, de motor achter de strategie om permanent, dus 365 dagen per jaar, maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en de olympische waarden over de hele wereld uit te dragen. Praktisch vertaald betekent dit dat we sport waar mogelijk benutten als middel om onder meer gezondheid en kansengelijkheid te bevorderen. Daarbij sluiten we aan bij de sociaal-maatschappelijke doelen van de Verenigde Naties."

Een voorbeeld hiervan is het programma ‘One win leads to another’ dat zich richt op vrouwen in kwetsbare omstandigheden. Deelneemsters in Brazilië en Argentinië krijgen wekelijks sportlessen, gecombineerd met leiderschapstraining en educatie.

Sportagenda 2030
De werkzaamheden van de 365-commissie sluiten perfect aan bij de maatschappelijke doelen van NOC*NSF en de bijbehorende strategie – vastgelegd in de Sportagenda 2030 – die op de algemene vergadering eind vorig jaar unaniem is aangenomen door alle sportbonden.

Van Zanen-Nieberg was al lid van twee EOC-commissies die zich bezighouden met de European Games volgend jaar in Krakau en de voorbereiding van de European Games in 2027.

Het IOC kent in totaal 31 internationale commissies, die nu voor het eerst evenveel vrouwelijke als mannelijke leden hebben (twee maal 237). Het voorzitterschap is bijna in balans: dertien voorzitters zijn vrouw.

Nederland heeft nu vier posities in relevante internationale IOC-commissies. Naast Anneke van Zanen-Nieberg in de Olympism 365 Commission, zit Rita van Driel in de voorbereidingscommissie voor de Olympische Winterspelen en in de commissie die zich bezighoudt met gendergelijkheid. Voorzitter van de IPC-Atletencommissie Jitske Visser heeft tevens zitting in de IOC-Atletencommissie.

Deel dit artikel op social media: