NOC*NSF Sportverenigingen Sportbonden

Kwaliteitszorgsysteem sportaccommodaties voor veilige en eerlijke sportbeoefening gelanceerd

7 juli 2021
Kwaliteitszorgsysteem sportaccommodaties voor veilige en eerlijke sportbeoefening gelanceerd

Woensdag 7 juli is het online kwaliteitszorgsysteem sportaccommodaties live gegaan op Sportinfrastructuur.nl. Dit initiatief van VSG, BSNC en NOC*NSF en heeft als doel kwalitatief goede en veilige sportaccommodaties en -velden te realiseren. Van het online kwaliteitszorgsysteem is als eerste een digitaal handboek ontwikkeld. Stapsgewijs worden daarna nieuwe onderdelen opgeleverd, het nieuwe systeem moet in maart 2022 compleet zijn opgeleverd. 

De kwaliteit van het aanleggen van sportaccommodaties in Nederland is al jarenlang van hoog niveau door structurele aandacht en een intensieve samenwerking tussen de sport, gemeenten en de realiserende partijen. Het kwaliteitszorgsysteem wordt dé centrale vindplek voor partijen die geïnteresseerd zijn in het aanleggen of renoveren van een sportaccommodatie.

“Stel je wilt als gemeente een softbalveld laten aanleggen, dan is het prettig dat er een betrouwbare bron is waar betrokkenen, zoals adviseurs, aannemers, leveranciers, keuringsinstanties en gemeenteambtenaren terechtkunnen voor informatie. De sporters moeten erop kunnen vertrouwen dat hun sportomgeving veilig is, maar ook dat er een eerlijke competitie kan worden gespeeld, volgens het level playing field-principe", legt Richard Kaper, manager sportparticipatie van NOC*NSF uit.

Sportaccommodaties die worden ontwikkeld of gerenoveerd moeten voldoen aan de basisnormen en -eisen. Er mag geen discussie bestaan over die feiten. Daarom is het goed dat er een nieuw kwaliteitszorgsysteem komt
André de Jeu, directeur Vereniging Sport en Gemeenten

Initiatiefnemers

Het kwaliteitszorgsysteem is er voor iedereen die te maken krijgt met sportaccommodaties. “NOC*NSF is namens de initiatiefnemers de beheerder van dit systeem, dat straks eigenlijk van alle sportbonden en de sporters is. Aanvullend op de bouwnormen, voelen wij ons als brancheorganisatie van de sport extra verantwoordelijk voor de sporttechnische eisen”, zegt Kaper.

De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) spreekt namens de gemeente, die in veel gevallen eigenaar is van de sportvelden en sportaccommodaties. “In Nederland is het voorzieningsniveau al jarenlang van hoog niveau, dat willen we zo houden”, zegt VSG-directeur André de Jeu. “Dat betekent niet dat elke zwemvereniging een 50-meter bad moet hebben, maar dat de sportaccommodaties die worden ontwikkeld of gerenoveerd, moeten voldoen aan de basisnormen en -eisen. Er mag geen discussie bestaan over die feiten. Daarom is het goed dat er een nieuw kwaliteitszorgsysteem komt.”

Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) is de vertegenwoordiger van de realiserende partijen. Dat zijn alle partijen die direct en indirect te maken hebben met de aanleg van sportvelden en -accommodaties. “De kwaliteit die bijvoorbeeld de voetbalbond verlangt, zoals de sporttechnische eisen, wordt door onze achterban gerealiseerd”, vertelt Edward van der Geest, directeur BSNC. “Die achterban varieert van kunstgrasproducenten tot ontwikkelaars van doelpalen. Het is mooi als dit is terug te vinden in het kwaliteitszorgsysteem zodat er geen twijfel bestaat aan welke voorwaarden moet worden voldoen.”

Digitaal handboek als eerste opgeleverd

Het digitaal handboek is woensdag als eerste opgeleverd. “Alle aandacht is eerst daar naar toe gegaan, dat was veruit het meeste werk”, vertelt Kaper. “Er is een nieuw product ontwikkeld op basis van alle huidige accommodatiehandboeken van de sportbonden. Het digitaal handboek bestaat in totaal uit zo’n drieduizend pagina’s. Het digitaal beschikbaar maken van deze informatie is als bond alleen niet te doen, zo’n systeem is erg kostbaar, maar samen sta je sterker.”

Na de oplevering van het digitaal handboek volgen stapsgewijs andere producten en diensten, zoals het keuringsportaal, het accommodatiepaspoort, de sportvloerenlijst, het registratiesysteem en het duurzaamheidslabel. In zogeheten sprints worden deze onderdelen ontwikkeld. Het streven is dat op 1 maart 2022 alle onderdelen zijn opgeleverd. 

Pure noodzaak

De wens voor een nieuw systeem bestond al langere tijd, maar vanwege de omvangrijkheid en complexiteit waren er vooralsnog geen concrete plannen in ontwikkeling. Vanuit het Sportakkoord werd er vorig jaar geld beschikbaar gesteld om het systeem te vernieuwen, dat heeft tot een enorme versnelling geleid. “We zijn dankbaar dat het ministerie van VWS ons allemaal in staat heeft gesteld om deze stap te zetten”, aldus De Jeu. “De afgelopen jaren hebben er zoveel vernieuwingen plaatsgevonden waardoor het oude systeem niet meer actueel en handzaam was. Het nieuwe systeem gaat ons beslist helpen om de sport nog toekomstbestendiger te maken. Actualisering en uitbreiding is daarom pure noodzaak.”

Webinars

Het digitaal platform sportinfrastructuur.nl is vanaf 7 juli dé plek waar onder andere het kwaliteitszorgsysteem en het digitaal handboek te vinden zijn. Om alle stakeholders zo goed mogelijk te informeren over dit platform zijn er vier webinars ontwikkeld, die elk over een ander onderwerp gaan. De gratis webinars duren elk maximaal 20 minuten en gaan over:

Reactie sportbonden op digitaal handboek

Bij de totstandkoming van het digitaal handboek zijn nagenoeg alle sportbonden betrokken. Zowel vanuit de KNSB (schaatsbond) als de KNKB (kegelbond) wordt positief gereageerd op het feit dat alle informatie over sportaccommodaties straks op één digitaal platform staat.

“Het format draagt eraan bij dat alle aspecten aan de orde komen en er geen essentiële zaken worden vergeten”, zegt beleidsadviseur Pieter Clausing van de KNSB. “Voor onze bond is het bestaan van een centraal platform een goede aanleiding om de informatie over accommodaties actueel te houden. Op dit moment is informatie over accommodaties niet op een systematische manier beschreven. We hopen dat dankzij het platform de beschikbare kennis over accommodaties - binnen en buiten de bond - optimaal benut wordt en er dus geen kennis verloren gaat doordat het niet vindbaar, zichtbaar en/of toegankelijk is, of is verouderd.”

Onder de KNSB vallen verschillende disciplines als langebaanschaatsen, shorttrack, kunstrijden, inlineskaten, marathonschaatsen, schoonrijden en schaatsen op natuurijs. De verschillende disciplines behoeven verschillende type accommodaties, grofweg in te delen als kunstijs, natuurijs en inlineskatefaciliteiten. “Kunstijs is bijvoorbeeld vrijwel altijd in het bezit van een particuliere partij of een gemeente. Als KNSB zijnde hebben wij weinig impact op de realisatie van kunstijs. Wij hebben dan ook geen specifieke accommodatiedocumenten voor kunstijs.”

De KNSB heeft een inkijkje gehad in hoe het platform er gaat uitzien. “Dat ziet er goed uit. Een enorme hoeveelheid informatie wordt goed toegankelijk gemaakt. Met filters kun je makkelijk de informatie selecteren, die bijvoorbeeld relevant is voor een shorttrackhal. Kortom, een mooie ontwikkeling!”

Kegelbond

Ook de KNKB (kegelbond) heeft een bijdrage geleverd aan het digitaal handboek. Voorzitter Harry Timmer vertelt: “We hebben overal aantekeningen van en er is veel kennisoverdracht, maar de informatie over de aanleg van nieuwe kegelbanen was nergens gecentraliseerd. We zijn heel blij met het nieuwe kwaliteitszorgsysteem en werken graag mee aan het digitaal handboek omdat de informatie hiermee voor iedereen toegankelijk wordt. Het wordt met veel vakmanschap samengesteld, en er is veel betrokkenheid dat ons alleen maar enthousiaster maakt.”

Volgens Timmer is het nodig om met elkaar in gesprek te blijven over de eisen die worden gesteld aan sportaccommodaties zodat de informatie actueel is en kan worden teruggevonden. Ook wordt volgens de voorzitter op deze manier gewaarborgd dat de kegelsport op de kaart blijft staan. “Nederland kent zo’n 20.000 kegelaars waarvan er 3.500 zijn aangesloten bij de kegelbond. We voorzien duidelijk in een behoefte. Hoe kleiner een bond is, hoe belangrijker het misschien wel is dat de informatie goed is terug te vinden op een centrale plek. We stonden op het punt dat we hier iets mee moesten doen, dus de timing kwam ons goed uit.”

Deel dit artikel op social media: