Topsport Athlete Services

Evaluatie samenwerking Regionale Topsportorganisaties

8 juli 2020

In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een solide basis voor de topsportinfrastructuur, zodat topsporters en talentvolle sporters het beste uit zichzelf kunnen halen in zowel hun sportieve loopbaan als carrière na(ast) de sport. Voor het optimaliseren van het infrastructurele systeem is er de afgelopen periode onder andere gekeken naar hoe we de samenwerking tussen de vijf Topsportcentra en de zeven Regionale Topsportorganisaties (RTO’s) kunnen verbeteren en in welke mate de beoogde doelstellingen zijn behaald.

Doelstellingen waren bijvoorbeeld een gerichtere investering door gemeenten en provincies in talentontwikkeling en het verbeteren van de kwaliteit van de instroomprogramma’s van sportbonden. We hebben hierbij steeds de opleidingsstructuren van de sportbonden centraal gesteld, omdat instroomprogramma’s hier idealiter deel van uitmaken om zo een bijdrage te leveren aan de topsportdoelstellingen.

De voornaamste generieke resultaten uit de evaluatie van het huidige RTO-systeem zijn:

  • Het budget van NOC*NSF is te versnipperd ingezet om een extra kwaliteitsslag te maken.
  • Van de cofinanciering van NOC*NSF, landt er relatief te weinig in de instroomprogramma’s.
  • Instroomprogramma’s zijn onvoldoende onderdeel geworden van de opleidingsstructuur van sportbonden.

Op basis van de resultaten van de evaluatie, zullen de RTO’s vanaf 2021 niet meer opgenomen worden als begunstigden in de richtlijnen 2021. Dit betekent dat wij geen opvolging geven aan de samenwerkingsovereenkomsten met de RTO’s en de cofinanciering van nu 93 RTC’s niet voortzetten. De pilot S-2, die in 2018 is gestart met zwemmen, judo en honkbal, zetten we voort om meer kennis op te doen over de toegevoegde waarde van instroomprogramma’s op de topsportdoelstellingen.

In de komende periode gaan we, daar waar daaraan behoefte is, in gesprek met de betrokken organisaties om te bezien op welke manier een andere vorm van samenwerking zou kunnen bijdragen aan talentontwikkeling op regionaal niveau.

Heb je vragen over de evaluatie of wil je sparren over hoe de samenwerking met een gemeente of provincie voort te zetten, neem dan contact op met Marieke Faber, prestatiemanager Topsportinfrastructuur,

Deel dit artikel op social media: