Topsport Athlete Services

Tijdelijke regeling voor topsporters met financiële problemen vanwege corona

28 mei 2020

Het is onze taak om jou als topsporter te ondersteunen, zodat jij je kan focussen op topsport. Misschien loop je vanwege de coronacrisis tegen financiële problemen aan. Als je niet in aanmerking komt voor de tijdelijke regelingen van de overheid is dat niet mis. Samen met de NOC*NSF Atletencommissie en vakbond NLSporter werken we hard aan een oplossing om een einde te maken aan de onzekerheid over je inkomen. We hopen als sportsector zelf voor een oplossing te zorgen, die gebaseerd wordt op onderstaande uitgangspunten:

  • Het wordt een aanvulling van het inkomen tot het minimumloon.
  • De aanvraag voor een sporter wordt gedaan door de bond, in afstemming met de sporter. Daarbij moet de sporter aantonen verlies van inkomsten uit de sport te hebben. Een onafhankelijke commissie met financiële experts toetst de financiële situatie.
  • In aanmerking komen topsporters met een selectiestatus, topsporters die deel uitmaken van een door NOC*NSF gefinancierd programma én sporters uit erkende topsportdisciplines waarvan de bond aannemelijk kan maken dat de sporter fulltime topsport bedrijft en daar voor het inkomen van afhankelijk is. Topsporters met een A-status komen niet in aanmerking voor deze tijdelijke regeling.
  • Achteraf vindt een inkomenstoets plaats die vergelijkbaar is met de stipendiumregeling.
  • Het vangnet heeft betrekking op de periode van maart t/m augustus 2020 en wordt met terugwerkende kracht uitgekeerd.


Zodra we weten of het gaat lukken en wanneer deze regeling van start gaat, informeren we jou en de technisch directeur van je bond meteen.

Deel dit artikel op social media: