Technisch directeuren Athlete Services

Dopingautoriteit: Dopingcontroles maken een doorstart

Dopingautoriteit 13 mei 2020

De coronacrisis heeft over de hele wereld een grote impact gehad op de uitvoering van dopingcontroles. Na half maart zijn er ook in Nederland nog maar heel weinig dopingcontroles uitgevoerd. Sinds deze week mogen contactberoepen weer aan de slag. De Dopingautoriteit wil dan ook zo snel mogelijk weer terug naar een robuust controleprogramma. Ook al betreft het vooralsnog uiteraard alleen controles buiten wedstrijdverband. De Dopingautoriteit heeft zich bij dit alles laten adviseren door het RIVM en door WADA. Die adviezen hebben geleid tot de volgende aanpak.

Als er geen sprake is van bijzondere gezondheidsrisico’s zullen de dopingcontroles op dezelfde manier worden uitgevoerd als altijd, maar vanzelfsprekend met een aantal extra maatregelen. Aan het begin van een dopingcontrole zal de dopingcontroleur vragen naar (mogelijk) corona-gerelateerde klachten of bevestigde besmettingen bij de sporter of zijn/haar huisgenoten. De dopingcontroleur zal handschoenen en een mondkapje dragen. Er zijn ook handschoenen en mondkapjes beschikbaar voor sporters die er de voorkeur aan geven om die ook zelf te gebruiken. Er worden geen handen geschud, en tijdens de procedure wordt 1,5 meter afstand gehouden. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als de woning van de sporter te klein is om ‘social distancing’ in acht te nemen, kan de procedure ook in het mobiele dopingcontrolestation van de Dopingautoriteit worden uitgevoerd. Uiteraard zijn alle materialen van te voren ontsmet, en gebeurt dat achteraf nogmaals. En ten overvloede:  dopingcontroleurs blijven thuis als zijzelf of hun huisgenoten klachten hebben.

Voor situaties waar sprake is van (mogelijk) corona-gerelateerde klachten of een bevestigde besmetting met het coronavirus (bij de sporter of zijn/haar huisgenoten) heeft de Dopingautoriteit als alternatief een ‘contactloze’ dopingcontroleprocedure ontwikkeld. Bij die ‘contactloze’ procedure betreedt de dopingcontroleur niet het huis van de sporter, om elk besmettingsgevaar uit te sluiten. De sporter en de dopingcontroleur communiceren alleen via tablets. De dopingcontroleur zet dan een werkende tablet met het dopingcontrolemateriaal op de stoep van de sporter, en de sporter wordt via de tablet door de procedure geloodst.

Na de urineproductie vult de dopingcontroleur het digitale dopingcontroleformulier in terwijl de sporter meekijkt. Eventuele opmerkingen van de sporter worden genoteerd, en aan het eind van de procedure wordt een audio-opname gemaakt waarin de sporter zijn/haar akkoord geeft. Die opname komt dus in de plaats van de gebruikelijke handtekening. En al even vanzelfsprekend zijn de tablets en al het controlemateriaal ook bij deze procedure van tevoren ontsmet. De dopingcontroleur zal bovendien de sporter vragen om na afloop van de procedure de materialen ook weer schoon te maken.

NB: Er wordt zo spoedig mogelijk een animatie op de website van de dopingautoriteit geplaatst waarin het verloop van deze ‘contactloze’ procedure wordt uitgelegd.

Deel dit artikel op social media: